Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Побитови операции в програмирането – уебинар

Споделям видео и слайдове от днешния уебинар за побитови операции в програмирането, който проведох онлайн във Facebook.

По време на онлайн обучителната сесия говорих за:

  • Четирите групи умения на програмиста (кодене, алгоритмично мислене, фундаменталния концепции в софтуерната разработка и софтуерни технологии);
  • Бройни системи, двоична бройна система, битове, байтове, мегабайти и т.н.;
  • Работа с побитови операции (побитово И, побитово ИЛИ, побитово изключващо ИЛИ, побитово отрицание), как и за какво се ползват и как се достъпва бит на определена позиция в цяло число (четене и промяна);
  • Как се става софтуерен инженер: от запалване по програмирането до усърдното и продължително учене (3000+ часа) за усвояване на 4-те групи умения на софтуерния инженер и пътят на СофтУни към професията “софтуерен разработчик”.

Видео: побитови операции със Светлин Наков

Презентация: побитови операции в програмирането

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT