Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

СофтУни 5.0: качествено практическо образование за софтуерни инженери, вече с 8 професии

СофтУни продължава да се разраства и да надгражда своите практически образователни програми по софтуерно инженерство, дигитален маркетинг и графичен дизайн и визуализация, в които всяка година се обучават десетки хиляди студенти.

Да си безапелационен лидер в дигиталното и технологичното образование и да държиш топ ниво години наред изисква непрестанно развитие, надграждане и усъвършенстване на образователното съдържание и образователния процес според нуждите на работодателите и учащите, и в СофтУни отлично разбираме това и регулярно въвеждаме подобрения.

Ето, че дойде време да обявим поредната еволюционна стъпка в развитието на цялостната обучителна програма за софтуерни инженери на СофтУни, (известна още с названието “Софтуерен университет”). Това е “СофтУни 5.0“: петата версия на най-сериозната и задълбочена програма за практическа подготовка на софтуерни инженери в България, която развива солидни практически умения по програмиране, алгоритмично мислене и решаване на задачи, съчетани със задълбочени фундаментални познания по компютърни науки, разработка на софтуер и софтуерно инженерство и съвременни софтуерни платформи и технологии за разработка.

8 професии за софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Java, Python, QA, full-stack developer

Основните 5 професии за софтуерни инженери в СофтУни

На базата на обратната връзка от работодателите в СофтУни регулярно обновяваме учебните планове, програми и учебното съдържание, за да сме в крак с нуждите на софтуерната индустрия. Обновяването се случва регулярно 3 пъти в годината (преди старта на всеки семестър), а средно веднъж годишно правим по-задълбочено проучване на пазара на труда и извършваме по-значима актуализация на предлаганите професии и специализации, за да осигурим на нашите студенти възможно най-адекватното практическо обучение за стартиране на работа в софтуерната индустрия според това, което ИТ бизнесът търси.

До скоро (с програмите на СофтУни 4.0) практическата подготовка на софтуерни инженери беше фокусиранa основно върху развитие на умения за уеб разработка със C#, Java, JavaScript и Python. Дойде време да разширим и надградим предлаганите възможности за практическо обучение и развитие за софтуерни разработчици.

В СофтУни 5.0 вече предлагаме 5 професии за софтуерни инженери + 3 технологични специализации:

Да овладееш технологична професия от софтуерната индустрия до достатъчно ниво, за да стартираш работа е сериозно предизвикателство и не става за месец или два. В СофтУни подхождаме изключително сериозно и задълбочено и нашите обучителни програми продължават 1.5 – 2 години в силно практически формат и с интензивност, която позволява съчетаване с целодневна работа или обучение във ВУЗ. Ние произвеждаме добре подготвени професионалисти на junior ниво в топ 5 на най-търсените технологични направления според пазара на труда в ИТ индустрията.

Професиите C# Web Developer, JavaScript Web Developer, Java Web Developer и Python Web Developer и QA Engineer към юни 2020 г. (когато пиша тази блог статия) са топ 5 на най-търсените в софтуерната индустрия в България. Това е причината да добавим отдавна планираната нова професия в СофтУни – инженер по качеството на софтуера (Software Quality Assurance Engineer).

За професията “QA Engineer”

В софтуерната индустрия разработването на софтуер е съпътствано от непрестанно управление, проследяване и осигуряване на качеството. За качеството на софтуера в софтуерната индустрия се грижат QA специалистите (QA specialists, QA engineers). Във всеки по-сериозен екип по софтуерна разработка и към всеки по-сериозен софтуерен проект съществува роля “осигуряване на качеството“, което се изпълнява от QA инженерите, които по същество представляват софтуерни инженери, които тестват софтуера (в повечето случаи автоматизирано) и се грижат за качеството.

Професията на инженера по качеството на софтуера (software quality assurance – QA) е неразделна част от софтуерната разработка. QA инженерите се грижат за качеството на софтуера и организацията на софтуерното производство: тестват софтуера, докладват и описват грешките в специализирани системи (тракери) и проследяват работата по тях, подпомагат организационно процеса на разработка, извършват инспекции на кода, създават и изпълняват ръчни тест процедури, програмират и изпълняват автоматизирани тестове (роботизирано тестване на функционалности чрез програмен код), тестват скоростта на софтуера, издръжливостта на натоварване, информационната сигурност и потенциални уязвимости, тестват ползваемостта и удобството на работа със софтуера, проследяват работата по отстраняване на грешките и потвърждават, когато са поправени, и като цяло се грижат се за качеството на разработвания софтуерен продукт, система или компонент. Те задължително имат добри умения по програмиране и софтуерни технологии и пишат код, за да автоматизират тестовете в процеса на непрекъсната интеграция.

Новата професия “QA Engineer” в СофтУни

QA инженер е търсена професия в софтуерната индустрия, за която се изискват програмиране, технически умения (писане на код, дебъгване, тестване, познания по софтуерни технологии и софтуерна разработка), познания по осигуряване на качеството на софтуера, търпеливост, старание, постоянство, дисциплина, организация и внимание към детайлите. Именно тези умения изгражда новата специалност “QA инженер” в СофтУни, която стартира първия си прием от есента на 2020 г.

Обучението за QA инженер в СофтУни продължава около 1.5 години и обхваща фундамента на програмирането, алгоритмично мислене и решаване на задачи, ООП, бази данни, основи на уеб разработката, софтуерни технологии, фундаментални принципи и концепции за софтуерна разработка, софтуерно тестване, осигуряване на качеството на софтуера, автоматизирано тестване, QA технологии и инструменти, процеси и практики в софтуерната разработка.

В СофтУни при обучението на QA инженери поставяне солидна основа от програмиране и софтуерни технологии, с последваща специализация в QA професията и овладяване на QA концепциите и инструментите. Запомнете, че без сериозна основа по програмиране, никой не може да стане добър QA! Затова в СофтУни учим за QA толкова продължително и задълбочено: около 1.5 години.

Full-Stack Developer специализациите в СофтУни

Втората голяма добавка към цялостната програма за софтуерни инженери в СофтУни 5.0 след QA професията е възможността за придобиване на full stack development умения за цялостна разработка на софтуер, което съчетава задълбочени умения по изграждане на потребителски интерфейси (front-end разработка и UI технологии) и задълбочени умения по сървърно програмиране (back-end разработка и технологии за работа с данни).

Професията “full stack developer” е комбинация от “front-end developer” и “back-end developer“, която е следващо ниво в професионалното развитие на повечето софтуерни разработчици след първоначалната специализация във front-end или back-end. Тази професия е по-комплексна и по-предизвикателна от професията “уеб разработчик” и е подходяща за по-амбициозните студенти, които търсят по-бързо кариерно израстване.

От есента на 2020 г. в СофтУни стартират 3 специализации за full-stack developer, които са разширения на професията “уеб разработчик” съответно с езиците C#, Java и Python и платформите и технологиите около тях:

  • Специализация C# Full Stack Developer: добавя съвременни умения по уеб front-end разработка с JavaScript и front-end frameworks към вече натрупаните умения за сървърна разработка със C# и .NET Core
  • Специализация Java Full Stack Developer: добавя съвременни умения по уеб front-end разработка с JavaScript и front-end frameworks към вече натрупаните умения за сървърна разработка с Java и Spring
  • Специализация Python Full Stack Developer: добавя съвременни умения по уеб front-end разработка с JavaScript и front-end frameworks към вече натрупаните умения за сървърна разработка с Python и Django

Топ преподаватели, качествено учебно съдържание, силна общност и много, много практика

Кое прави СофтУни най-големият и най-предпочитаният учебен център за практическа подготовка на софтуерни инженери в България? Това са топ преподавателите, съвременната практическа обучителна програма, качественото учебно съдържание, изпитаната методика на обучение с плавна крива на учене, силната студентска общност и изключително прагматичният фокус към практиката с модела “учене чрез правене“.

Топ преподаватели и асистенти

В СофтУни 5.0, както и до сега, преподават топ преподаватели със значителен практически опит (5-10 или повече години) – практици от софтуерните фирми, които работят ежедневно това, на което учат студентите, но същевременно имат и много силни преподавателски умения, обясняват старателно, разбираемо и с много желание и вдъхновение. Сред преподавателския състав се открояват имена като Светлин Наков, Николай Костов, Дончо Минков, Йордан Джамбазов, Виктор Даков, Илия Идакиев, Ивайло Папазов, Мартин Паунов, Виктор Костадинов и Инес Иванова.

Редом с тях е армията от асистенти, които се грижат за непрестанната комуникация със студентската общност към всеки учебен курс и съдействат на преподавателите за отговаряне на всички въпроси от учащите, за подготовка и подобряване на учебното съдържание, изпитните теми и проекти, домашните, упражненията и цялостното протичане на учебния процес.

Качествено учебно съдържание с плавна крива на учене

В СофтУни учебните планове (модулите във всяка професия и разпределението им във времето), учебните програми (темите за всеки учебен курс) и учебното съдържание (презентации, видео уроци, упражнения, домашни, лабораторни занятия, изпити, проекти, judge система и други учебни ресурси) и учебната методика (методи и форми на преподаване, начини на комбиниране на концепции с практика, начини на провеждане на учебните занятия, събиране на обратна връзка, провеждане на изпити, работа с общността и всичко останало около начина на обучение), са плод на дългогодишна работа на образователния екип на СофтУни и д-р Светлин Наков.

В годините от 2014 насам учебните планове, програми и съдържание на СофтУни са претърпели десетки промени, надграждане, адаптации и подобрения, за да достигнат сегашния си вид, водени от най-важната цел: максимално високо ниво на усвояване на практическите умения за избраната професия от максимален брой участници в обученията. С множество експерименти и проверка на различни подходи, и с натрупване и анализиране на огромно количество данни, в последните 7 години беше изградена цялостната програма за софтуерни инженери “СофтУни 5.0”, в която кривата на учене е много плавна, което означава, че трудността се вдига бавно и постепенно и всеки урок е внимателно създаден и преценен да надгражда и развива уменията стъпка по стъпка, с невисока интензивност и с достатъчно упражнения и практика, за да е максимална успеваемостта от обучителния процес. Когато учим програмиране, концепции от компютърните науки или софтуерни технологии и дадем много материал наведнъж или рязко въведем нови концепции или дадем твърде трудни упражнения, домашни или изпити, много курсисти не успяват да се справят и се отказват от обучението си. За да мотивираме студентите да се справят с учебния процес и големия обхват на обученията, в СофтУни внимаваме много как поднасяме учебния материал, с каква скорост, в каква последователност и след колко упражнения по текущия материал преминаваме към следващия. Това всичко е част от нашата успешна образователна методика, която е изграждана, тествана и подобрявана в продължение на 15 години (още от първите софтуерни академии на д-р Светлин Наков, много преди старта СофтУни, през Телерик академията, до програмата “Софтуерен университет”, СофтУни 2.0, 3.0, 4.0 и 5.0).

Благодарение на качественото учебно съдържание, плавната крива на учене и доказаната учебна методика СофтУни се радва на високо ниво на успеваемост в усвояването на уменията. Ние не обещаваме, че ще направим от всеки програмист за 6 месеца (защото това е невъзможно), но се стараем да дадем безплатен старт, солидно и задълбочено практическо образование на топ ниво и силна подкрепа на всеки, тръгнал към професията “софтуерен инженер” с огромен шанс за успешно придобиване на най-търсените практически умения в софтуерната индустрия и започване на работа.

Силна общност

СофтУни има най-голямата и най-силната общност от обучаващи се в сферата на програмирането и софтуерните технологии в България, с десетки хиляди участници. Ние влагаме много време, усилия, енергия и вдъхновение в изграждането и развитието на студентските общности около СофтУни, около всяка от специалностите, всеки от випуските и всеки от обучителните модули и курсове като изграждаме активни дискусионни групи, отговаряме бързо и компетентно на всички технически и организационни въпроси и насърчаваме споделянето на знания и умения между студентите и тяхното социално взаимодействие.

В СофтУни учащите получават не само супер силни практически обучителни програми, курсове и уроци от топ преподаватели по качествено учебно съдържание и доказана методика. В СофтУни студентите стават част от голяма и активна общност, изграждат приятелства, подкрепят се, споделят и учат един от друг, заедно, в група, задружно и вдъхновено. Да учиш с колеги, в постоянна подкрепата от преподавателския екип, не е като да учиш сам. Какъвто и въпрос или трудност да имаш, споделяш го и получаваш отговори, съвети и решения. Общността е голяма сила!

Много, много практика

От както има СофтУни, та дори и от много преди това в академиите на д-р Светлин Наков винаги практиката е на първо място. Каквото и да учим, крайната цел е практически умения. Всеки учебен курс съдържа определено количество нов учебен материал и много голяма доза практическа работа по упражнения, домашни и проекти. Всеки курс завършва с изцяло практически изпит или проект: писане на код на живо или разработка на практически проект и защита на живо. Така гарантираме, че студентите усвояват практически умения, не само знания.

Учене чрез правене” е водещ принцип в СофтУни. Ние изграждаме практически умения, точно каквито търсят работодателите. Каквото и да преподаваме, се стараем да го практикуваме по много. Така учим чрез правене. Практикуваме, правим, действаме, пишем код, дебъгваме, правим проекти и трупаме опит всеки ден и за около 2 години изграждаме солидно портфолио от мини проекти, с които демонстрираме опита и уменията си пред работодателите. Фирмите търсят умения, а умения се изграждат чрез практика. Затова в СофтУни даваме много, много, много практика.

Защо СофтУни 5.0?

СофтУни 5.0 добавя нова професия QA инженер и full-stack development специализации към цялостната програма за обучение на софтуерни инженери и затвърждава славата на СофтУни на топ образователен център за технологично и дигитални специалисти. Петата версия на програмата по софтуерна разработка (СофтУни 5.0) е една значима стъпка напред в мисията на СофтУни да предоставя качествено и достъпно технологично образование за всеки, който има желание да учи и да се развива в дигиталните професии.

Запишете се да учите програмиране сега! Никога не е късно да опитате какво е програмиране и да навлезете в технологичните професии!

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT