Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Президентски награди “Джон Атанасов” 2020

За поредна година Президентството организира конкурса за наградите “Джон Атанасов” за принос към развитието на информатиката и информационните технологии, за научни, образователни и обществени постижения. Набират се участници в конкурса за следните 4 категории.

Награда “Джон Атанасов” за научни постижения

Наградата „Джон Атанасов” се присъжда за изключителни постижения в световен мащаб на млади български учени (до 35 години) и изследователи, работещи в областта на компютърните науки. Търсят учени с български произход, с научни постижения на световно ниво, с публикация в престижни издания, с патенти и внедряване в практиката, със значима стойност за световната наука.

Грамота “Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели”

Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ се присъжда на български ученик (до 12 клас) + негов учител с най-голям принос, за успехи и награди, постигнати в национални и международни олимпиади по информатика и информационни технологии (НОИ, НОИТ, IOI, BOI и други).

Грамота „Джон Атанасов – за проект с висок обществен принос”

Грамота „Джон Атанасов – за проект с висок обществен принос” се връчва в подкрепа на обществено-значим проект, реализиран от млади ИТ специалисти (до 35 години), работещи в сферата на компютърните науки, с ангажираност към важни обществени въпроси и предизвикателства.

Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“

Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ се връчва на ученици и студенти (на възраст между 12 и 25 години), постигнали забележителни резултати през предходната година с проекти и разработки на международни школи, научни фестивали, семинари, научни конгреси. Търсят се бъдещи учени, които още като ученици и студенти имат забележителни постижения в науката и технологиите.

Как да кандидатствате?

Повече информация за конкурса можете да намерите на сайта на Президентството: https://www.president.bg/cat41/pravila_john_atanasoff, където са публикувани и детайлните правила, изисквания и формуляри за кандидатстване.

Срок: до 14.09.2020 г.

Comments (1)

One Response to “Президентски награди “Джон Атанасов” 2020”

  1. PCLife.bg says:

    Една от най-важните и престижни награди за младите и подрастващите, според мен!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT