Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Какво да очакваме в света на технологиите през 2023?

В края на годината реших да споделя някои наблюдения, размисли и анализи относно напредъка в технологичния свят, новостите в ИТ и дигиталната индустрия и какво да очакваме през 2023 г.

Аз лично напоследък съм най-силно впечатлен от напредъка в AI технологиите и по-конкретно от OpenAI и GTP-3 алгоритъма за генериране на текстове и човешка реч, ChatGPT системата за разговорен изкуствен интелект (conversational AI) и останалите езикови технологии, които наподобяват доста впечатляващо човешка интелигентност. Вярвам, че тези технологии ще станат верни помощници в много сектори на бизнеса и живота и ще преобразят начина на работа на търсещите машини.

И за да не съм чист теоретик, при създаването на настоящата статия използвах асистенция от ChatGPT (https://chat.openai.com), за да генерирам части от текста. Можете ли да ги разпознаете? Аз съм затруднен да различа какво написах съвсем сам и за какво си помогнах с ChatGPT.

Освен това, всички картинки от статията, ги генерирах с OpenAI DALL·E, например ето тази:

Технологичният свят в нашето ежедневие: живот, работа, бизнес, индустрия

Технологичният свят в последните години се развива много бързо и е съвсем естествено технологичните иновации да продължат да навлизат бурно в бизнеса и в живота ни и през 2023 г.

Моето очакване е през 2023 г. да бъде постигнат значим напредък в областта на изкуствения интелект, зелената икономика, биотехнологиите и технологиите в медицината и генетиката, виртуалната и добавената реалност, безжичните технологии и интернет на нещата, автоматизацията и роботизацията. Най-вероятно ще посрещнем иновации в областта на енергетика, зелени технологии и кръгова икономика, дигитална медицина, интелигентен транспорт, дигитално образование, бизнес и индустрия. Ще се появят нови приложения и услуги, които ще подобрят нашия начин на живот, работа, бизнес и индустрия.

В тази статия ще разкажа кои са според мен най-значимите направления в технологичните иновации, които ще се развиват бурно през 2023 г. и в следващите години.

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект навлиза в практиката: покрай OpenAI и GPT-3 алгоритъма това е забележимо и за обикновения човек, който е извън технологиите. Видно е, че има съществен напредък в науката за изкуствен интелект и езикови технологии и в приложението им на практика чрез т.нар. разговорен AI.

OpenAI е научно-приложна компания, която се занимава с разработката на изкуствен интелект и машинно обучение. Нейният алгоритъм GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) представлява една от най-големите и най-мощните системи за изкуствен интелект, които са на разположение днес. Той е способен да генерира текст, да превежда езици, да води разговор като с човек, да отговаря на въпроси, да генерира изображения, да създава графики и диаграми и да решава много други задачи, които наподобяват човешка интелигентност, на базата на обучение върху големи обеми текстове с човешко знание и реч.

От научна гледна точка GPT-3 представлява предварително трениран езиков модел, представител на т.нар. generative pre-trained transformers, които по своята същност трансформират входен текст в изходен текст (резултат), използвайки предварително заучен текстов корпус (библиотека от текстове) с огромен обем.

GPT-3 алгоритъмът е обучен върху милиарди текстове от Интернет, на различни езици. Той знаем много добре цялата информация от Уикипедия, от научните списания, от медиите, от новинарските сайтове и много други източници. Технически, той представлява невронна мрежа с deep learning, със 175 милиарда параметъра и е способен да генерира текст, който е неразличим от написан от човек. Работи отлично на английски език и на добро ниво за български.

Ето някои акценти от публично достъпните OpenAI инструменти и технологии:

 • Conversational AI и ChatGPT предстои да станат масови. Това са технологии, с които можеш да провеждаш разговор с доста интелигентен чат-бот, включително на български език. Можете да го тествате тук: https://chat.openai.com. Отлично се справя с въпроси на научна, медицинска, историческа, технологична, политическа, спортна тематика, фактология – знае много и отговаря доста адекватно, с добре структурирана реч на чист човешки език (ако питаш на английски, отговоря на английски, ако питаш на български, отговоря на български, може да питаш и смесено и ще ти отговори смесено). Базата му е актуална до 2021 г. и не знае нищо за мачовете от FIFA World Cup 2022.
 • Очаквам в бъдеще Интернет търсачките като Google да въведат услугата “разговорен AI” (conversational AI): питаш въпрос, сякаш питаш своя учител, ментор или приятел с повече знания на дадена тема и получаваш отговор, сякаш от човек. Вместо да се ровиш по форумите от BG-Mamma, да търсиш по Уикипедия или в медицинските сайтове, можеш да питаш каквото те интересува с въпроси, примерно “Как се лекува висока температура на бебе?“.
  • Google вече обявиха своя проект “Bard“, който е базиран на LaMDA.
  • Microsoft вече интегрират ChatGPT в тяхната търсачка Bing.
 • Генериране на текст: даваш му няколко изречения и ти генерира текст. Това вече се ползва в услуги в помощ на копирайтърите, примерно в инструмента Eilla AIhttps://eilla.ai
 • OpenAI вече се ползва масово за писане текстове, статии и блогове. Аз лично го използвам, за да се информирам по непозната за мен тема, докато се подготвям за интервюта или пиша блог статии. Понякога бърка някоя дума на български или прави граматически грешки, но това се оправя лесно на ръка след това. Важно е, че вади есенцията по дадена тема и я разказва я 1-2 добре структурирани абзаци. Чрез насочващи допълнителни въпроси може да се събере много детайлно знание по дадена тема.
 • Обработка на текст: преразказ текст в по-кратка форма (text summarization), категоризация на текст (примерно дали се отнася за спорт, политика или здравеопазване)
 • Генериране на изображения (image generation) – може да си генерирате несъществуваща реалност – картинка по описание (примерно банан, забоден в диня), варианти на съществуваща картинка (примерно снимка на Пешо и Гошо), генериране на несъществуващи реалности – вече достъпно масово
 • Ето един пример за AI-генерирана картинка, създадена с инструмента “DALL·E“, достъпен през https://labs.openai.com. Качих моя снимка и добавих ключова дума “beer“:

OpenAI е само един пример за технологичен прогрес в областта на изкуствения интелект. Те сега подготвят и следващата версия на своя AI алгоритъм: GTP-4.

През 2023 г. очаквам да станем свидетели на още по-значин напредък в AI технологиите, както и по-голямо участие на AI системи в различни области на живота. Изкуственият интелект излиза от лабораториите и влиза в ежедневието ни, в бизнеса, в индустрията, навсякъде. Това е наистина преломен момент.

Автоматизация и роботизация – в бизнеса и в индустрията

Като чуете роботизация, не си представяйте хуманоидните роботи от филмите. Още сме далече от тях. Няма изгледи да имаме скоро универсален изкуствен интелект, както и истински хуманоидни роботи. Под “роботизация с изкуствен интелект” си представяйте най-вече софтуерни роботи: чат-ботове, персонални асистенти и системи с изкуствен интелект за бизнеса, които ги има и днес. Те ще се развиват и внедряват все по-бурно.

От страната на индустрията роботизацията ще включва най-вече машини и системи за автоматизиране на производствата и намаляване на ръчния човешки труд. Такива има и в днешно време, а в бъдеще ще са повече, по-умни и по-масово използвани.

Технологиите за автоматизация, трендът за автоматизация в производството и “Индустрия 4.0” и роботизацията все още са в ранна фаза, но се развиват бързо. Комбинацията от роботи и изкуствен интелект ще бъдат водещи за технологичната модернизация на индустриалното производство, която е неизбежна.

Стана скъпо и трудно да наемаш работници, така че всяко по-голямо предприятие търси начини, технологии и процеси за автоматизация. Това ще продължи: индустриални роботи и колоборативни (коботи) с машинно зрение и изкуствен интелект, дигитални близнаци, AI, IoT, cloud, big data и още някои технологични иновации ще задвижват производствата на бъдещето.

Интернет на нещата (IoT), умни сгради, умни градове

Безжичните технологии за комуникация, както и интернет на нещата (IoT – Internet of Things) са развиващи се технологии, които позволяват на различни устройства и обекти да се свързват и обменят данни чрез интернет. Те са технологичното ядро на концепциите за умни сгради (smart buildings), за умни градове (smart cities) и умно производство (smart manufacturing), както и стремежът към все по-голяма енергийна ефективност.

Очаквам през 2023 г. да продължи практическото внедряване на технологии за умни градове, умни сгради и умни производства. Технологиите вече са налични, има ги и фирмите-доставчици, и хардуерът, и софтуерните компоненти, но внедряването им в практиката изостава. Покрай цената на енергоносителите очаквам да станем свидетели на бум в енергийната ефективност на сградите и в изграждането на малки инсталации за производство и съхранение на зелена енергия, включително и в България.

Технологии в медицината, генетиката и биотехнологиите

И през 2023 г. ще станем свидетели на плавния напредък и все по-масовото внедряване на технологични иновации в personal health сектора:

 • Нови джаджи за наблюдение на здравето: смарт часовници, фитнес гривнички, мобилни приложения и други умни инструменти
 • По-новите подходи за мониторинг на здравето и превенция на заболяванията комбинират медицински изследвания, прегледи от лекар, мониторинг с джаджи, генетични анализи и AI, за да откриват здравни проблеми, да докладват физиологичното състояние на лекар, да препоръчат лечение, хранителен режим, добавки, спорт и други активности за здравословен живот. Пример: InsideTracker.
 • Примерно: правиш си генетични тестове, след това кръвни изследвания, след това се наблюдаваш всеки ден чрез умни гривнички, получаваш препоръки за хранене и спорт и се изследваш отново. Умният app открива, че ти липсва примерно витамин D и витамин B12 и ти препоръчва добавки и периодични лабораторни изследвания.

Очаквам напредъкът и в други медицински технологии да продължи и през 2023 г.

 • Напредък на генетичните технологии – те са вече масови, дори и в България. Вече е стандарт да си направиш генетичен тест, за да знаеш към какви храни имаш непоносимост, кои витамини и минерали не усвояващ правилно или какви спортни натоварвания са подходящи и неподходящи за теб. Аз лично си правих кръвен тест за хранителни алергии и генетичен тест за хранителна непоносимост и резултатите от двата теста съвпаднаха, а от практиката знам какво се случва ако консумирам неподходяща за мен храна.
 • В областта на генетиката очаквам да се достигне до по-дълбоко разбиране на човешкото ДНК и начина, по който то влияе на заболяванията: предразположеност, превенция и лечение. Вече има десетки ДНК тестове, достъпни и в България, които дават насоки за предразположеност към заболявания, спортни травми, напълняване и други проблеми и съвети как да ги избегнем. Цените паднаха и вече имаме тестове като 23andMe и DanteLabs MyGenome, които изваждат целия геном в стандартен формат на достъпни цени.
 • За хирургията технологиите вече са водещи: нови инструменти, техники и автоматизация.
 • AI технологиите навлизат при анализа на медицински изображения и изследвания. Очаквам скоро лабораториите са образна диагностика, кръвни изследвания и подобни да дават заедно с резултатите и насоки какъв здравен проблем може да е свързан с тези резултати.
 • Отдалечените медицински прегледи не знам дали да ги споменавам, защото те вече са масова практика, даже и в България. Очаквам медицината на бъдещето да е смесена: с повече джаджи, AI помощници, домашен мониторинг и изследвания, телемедицински прегледи и прегледи и медицинска помощ на живо само като последна стъпка.

Кръгова икономика, зелени технологии и устойчивост

Кръговата икономика и зелените технологии са двете теми, които се отнасят до стремежа на бизнеса и обществото към устойчивост и защита на околната среда.

Кръговата икономика (circular economy) се фокусира върху използването на ресурси по по-ефективен начин, като цели да се намалят отпадъците и да се използват повторно материалите и суровините. Това може да се постигне чрез използване на рециклирани материали, повторно използване на устройства и оборудване, както и чрез прехвърляне на продуктите и услугите към споделено ползване или ползване на абонаментен модел. Предстоят много иновации, стартъпи, нови технологии и бизнес модели в тази сфера.

Очаквам през 2023 г. да се появяват и развиват зелени технологии за снижаване на емисиите на газовете и замърсяването на околната среда, като например технологии за управление на енергийните ресурси, интелигентни системи за управление на транспорта, технологии за стратегическо управление на водните ресурси и много други.

Темата “устойчивост” (sustainability) става все по-важна за бизнеса и очаквам през 2023 г. и в следващите години да бъде включена в стратегията на всички по-значими бизнес и обществени организации. Тя се отнася до способността на бизнеса да работи и да се развива по устойчив начин, така че да може да осигури устойчиви приходи за стойността, която дава на клиентите си, да защити околната среда или да намали негативният отпечатък върху нея и да носи позитиви за обществото.

Днешните млади хора искат да работят в компании и организации с кауза за обществото и за опазване на природата и това е забележим тренд, който никой бизнес не бива да игнорира, ако иска да е устойчив.

Климатичните технологии са интересна сфера, която ще става все по-актуална, макар че се развива бавно и се прилага трудно заради липсата на достатъчно силни икономически стимули.

Виртуална реалност, добавена реалност и метавселени

Според мен все още е под въпрос дали ще се реализира концепцията за метавселената и дали ще се използва масово, но е факт, че виртуалната реалност (VR) и добавената реалност (AR) стават все по-достъпни и намират все повече приложения в ежедневието ни. Аз лично не вярвам в масовото навлизане на метавселените в близко бъдеще, заради нуждата да се променят навиците на потребителите за консумиране на дигитално съдържание. Все още виртуалната реалност е екзотика и не се ползва масово от всички.

Като развитие, очаквам през 2023 г. и в следващите години да видим по-голям напредък във VR и AR технологиите, както и по-голямо тяхно участие в различни области на живота. Очаквам, че ще се появят нови приложения и услуги, които ще използват VR и AR технологиите, като например в образованието, в гейминг индустрията, в развлекателната индустрия, в туризма, в медицината, в архитектурата, в отбраната и в други области.

Електромобили (EV) и интелигентен транспорт

Електромобилите (EV) ще продължават да навлизат и през 2023 г. и в това няма никакво съмнение, нито е новост за технологичния свят и за обществото. Очаквам масовото навлизане на електромобилите в България да е нещо ново през идните години заради изоставане на страната ни в този процес и заради предизвикателствата около изграждането на инфраструктура от зарядни станции и обновяване на енергийната система на страната, за да поеме натоварването от електрическите автомобили.

Науката, технологиите, индустрията, бизнесът и обществото имат още много път да извървят за да решат най-значимите проблеми и предизвикателства на електрическата мобилност: и локално в България и глобално в технологичния свят: съхранение на енергия, батерии, балансиране на енергийната система. Очаквам в България и по света през 2023 г. и в следващите години да се появят нови бизнеси и стартъпи, свързани с енергетика, възобновявеми енергийни източници и електрическа мобилност.

На тема “интелигентен транспорт” също очаквам плавен напредък през 2023 г. Светът се придвижва към умна мобилност (smart mobility) от години насам, защото хората и бизнесът имат нужда от мобилност (транспорт за хора и стоки), а не от коли, магистрали, влакове и самолети.

 • Ако може някой или някакво технологично решение да ме придвижва до работа или до където искам да отида, да транспортира децата ми от и към училище, да ми носи вкъщи всичко, от което имам нужда, и всичко това да е по всяко време, веднага, евтино, лесно, надеждно и удобно, не бих ползвал личен автомобил.
 • Аз имам нужда от транспорт, нямам нужда от кола. Да ползвам личен автомобил е скъпо и нефективно. В повечето случаи колата е на паркинга или в гаража и не се ползва ефективно. Това е въпрос, който трябва да се реши и съм сигурен, че ще бъде решен скоро.

Свидетели сме на напредъка на автономни автомобили, умни технологии за транспорт и мобилност, дронове за превоз на пътници и товари, безпилотни летателни съоръжения и други високотехнологични автономни транспортни средства и инфраструктура за въздушен, автомобилен, релсов и воден транспорт, но все още сме далеко от масовото им внедряване. Аз лично нямам очакване през 2023 г. да достигнем преломен момент по темата автономен транспорт. Мисля, че прогресът ще е бавен и е необходимо още време за развитие на технологиите и законодателството.

Технологии в земеделието и селското стопанство

Очаквам технологиите в земеделието и в селското стопанство през 2023 година да продължат да се развиват и внедряват в практиката. Много райони по света и производители все още работят по стария модел (с ръчен труд и без съвременни технологии), но ще бъдат принудени икономически да преминат през технологична модернизация.

Вече пръскането на посевите с дрон стана стандарт дори в България. Интелигентното наблюдение на посевите, интелигентното наторяване и борбата с вредителите се извършва с технологии и съвременни технологични инструменти. Вече дори в България се използват автономни трактори, комбайни и друга интелигентна селскостопанска техника.

Очаквам внедряването на технологии за прецизно земеделие, интелигентно животновъдство и умно фермерство да продължи и през 2023 г. По мое наблюдение адаптирането на технологии е по-силно при растениевъдството (особено при масовите посеви като пшеница и царевица) и по-слабо при животновъдството, но технологиите напредват и земеделската индустрия се модернизира. Процесът на дигитализация в земеделието е задвижван от сериозен икономически интерес: да се вдигне ефективността на фермерите и да се замести с машини и технологии все по-трудната за намиране работна ръка. Затова очаквам през идните десетилетия да станем свидетели на бавна, но устойчива и необратима дигитална трансформация в земеделската индустрия.

Технологии в хранителната индустрия

Очаквам и през 2023 г. да се развиват и внедряват в практиката още и още технологии в хранителната индустрия (food tech). От веганско месо, отглеждано в лаборатории (вече налично и в България), алтернативни хранителни източници, изкуствено отглеждани млечни продукти i иновативни технологии за отглеждане на протеини, до отглеждане на бактерии и нови хранителни добавки – всичко това ще се развива.

Трендът е към по-ефективни начини за набавяне на храна и той е икономически обоснован, така че няма да затихне. Науката, иновациите и предприемачеството в хранителната индустрия ще продължат да търсят нови и по-ефективни начини за подобряване на качеството, цената и достъпността на храните. Фондовете за рисково финансиране допълнително стимулират хранителната индустрия да търси иновации и да се трансформира технологично и дигитално.

Очаквам развитие на технологии за производството на храни в закрити условия, без да е необходимо да се използва земята, стимулирани от климатичните промени и недостигът на чиста земя и вода, както и от заплахата от логистични проблеми.

Растежът на био производствата на земеделска продукция ще задвижват разработката и внедряването на иновации в тази сфера: нови безвредни технологии за борба с вредителите, без химически пестициди, индустриални замърсители и генно инженерство, био-производство на закрито, внедряване на кръгова икономика и биореактори, производство на нови по-здравословни храни и напитки, направени от нетрадиционни зеленчуци, бобови култури, гъби и плодове и други.

Здравословното хранене лека полека ще продължи да си проправя път през следващите 5-10 години, макар и под натиска на големите интереси в хранителната индустрия, веригите за бързо хранене и фармацевтичната индустрия. Ще станем свидетели на по-здравословни хранителни навици, повече здравословни предложения в магазини, ресторанти и кафенета, мобилни приложения за здравословно хранене и здравословен живот и дори поумняване на лекарите, които някой ден ще изписват на пациентите по-малко лекарства и повече насоки за здравословна храна и здравословен начин на живот.

Финансови технологии и дигитални валути

През 2022 г. наблюдавам леко забавяне в развитието на финансовите технологии (FinTech), умни банки, блокчейн и децентрализирани финанси (DeFi) и смятам, че то се дължи на очакванията за финансова криза, висока инфлация и финансова нестабилност, но това е временно. Очакваното масово навлизане на дигитални пари (CBDC), блокчейн и криптовалути, съвременни дигитални банкови услуги и усилена дигитализация и модернизация на финансовия свят, ще се движи малко по-бавно, но устойчиво. Бъдещето на финансите е технологично и в това няма никакво съмнение.

Свидетели сме на постепенна, но непрестанна модернизация на финансовия свят. Моето очакване е, че през 2023 г. и за напред технологиите ще продължат да играят важна роля в бъдещето на финансите, като ще помагат за улесняване на транзакциите, за по-ефективно управление на рисковете и за по-добро управление на финансовите ресурси.

Финансовите технологии имат и своята тъмна страна, отвъд мащабните измами в крипто-света, които се случиха през 2022 г. Опасността от CBDC (Central bank digital currencies) + премахването на парите в кеш е огромна. Въвеждането на CBDC означава тотално следене на паричните потоци на всеки един човек или бизнес, и пълен контрол върху правото да притежаваш и харчиш пари.

 • Ако CBDC заместят парите в обръщение и се премахнат плащанията в брой, вече няма да има анонимни пари. Всеки един лев ще бъде проследяван: от емитирането му до настоящия момент.
 • Цялата история на всички транзакции от всички плащания в цялата парична система ще бъде съхраняване и ще ползва за следене и анализи на паричните потоци. Ще може да се направи справка в реално време за всеки две лица за паричните потоци между тях.
 • Някои ще кажат: ами това е супер, ще дойде краят на корупцията и укриването на данъци, но това е добрата страна (ако се реализира).
 • Лошата страна е, ще е че дигиталните пари могат да се ползват за следене малтретиране на неудобните: с натискането на един бутон всеки журналист написал нещо неугодно за управляващите, може да остане без пари и без правото да използва пари (защото няма да има кеш).
 • Това е висша форма на дигитално робство. Който “не слуша”, ще могат да го изключват моментално от паричната система и ще трябва да ходи пеш, да живее при приятели и да ги моли за храна, защото няма да може да си купи.

Технологии в образованието

След пандемията образователните технологии получиха значим подем. Сега вече онлайн обучението е стандарт, а смесеното обучение (онлайн + присъствено) се прилага в почти всяко училище, университет или частна академия.

Очаквам през 2023 г. и в следващите години да станем свидетели на по-ефективни системи за персонализирано учене и автоматизация в образованието, защо не и на “робот частен учител“, който да насочва персонално образователния материал и да подбира подходящи упражнения и занимания, за да усвои учащия точно каквото му липсва и точно поднесено като за неговото ниво на напредък.

Очаквам развитие на иновативни образователни технологии за интерактивно учене, с активното участие на учащия, премесено с геймификация, виртуална реалност и добавена реалност за интерактивна визуализация на концепции, идеи и процеси. Ще се появяват и развиват иновативни учебни онлайн платформи и LMS системи за организация на обучителния процес с поднасяне на учебно съдържание в съвременен, визуален и интерактивен формат. При самостоятелното обучение (self-paced learning) бъдещето ще се доминира от интелигентни образователни системи за индивидуализирано обучение, които ще са в непрестанна комуникация с обучаемите.

Енергия, енергийни източници, енергийна система

Покрай драстичното поскъпване на енергийните ресурси, развитието на технологии за добив на енергия, възобновяеми енергоизточници и оптимизация, управление и диверсификация на енергийните системи, темата “енергетика” стана доста актуална. За съжаление болшинството проекти в тази сфера са скъпи и не са в полето на действие на стартъп екосистемата. Затова иновациите в енергетиката се случват по-бавно и в по-малки мащаби. Очаквам през 2023 г. да се появят както дълбоки технологични иновации в сферата на енергоизточниците, съхранението на енергия и енергийната система, така и в технологиите за спестяване на енергия, пренос на енергия и дигитализация на енергийната индустрия.

Военни технологии и отбрана, информационна война

Военните технологии и технологиите за отбрана винаги са се развивали тихичко, без много шум, с огромни бюджети и винаги са били обект на спекулативни твърдения и всякакви конспиративни теории. Това ще продължи и през 2023 г.

Ще изтъкна две основни направления в тази област: технологии на бойното поле и технологии за информационна война. И двете се задвижват много силно от напредъка в изкуствения интелект, роботиката и автоматизацията, както и от процесите за модернизация в съвременните въоръжени сили на развитите държави.

Технологии на бойното поле

През 2023 г. и в следващите години ще сме свидетели на най-разнообразни технологии на бойното поле: военни дронове и безпилотни хеликоптери и самолети, надземни безпилотни системи (автономни такове), технологии за сателитно наблюдение с изкуствен интелект, разузнавателни летателни апарати, интелигентни системи за въздушна атака и въздушна отбрана, интелигентни бойни системи, интелигентни автономни системи за намиране и обезвреждане на мини, лазерни противовъздушна и антидрон отбранителни системи и други оръжейни системи.

Свидетели сме елементи от всичко това покрай войните, които се водят и в момента. Геймъри с джойстици управляват дронове за да извършват военни мисии. Това се случва днес, но това е само началото на технологичната модернизация във военната индустрия. Предизвикателства също има: такива технологии са скъпи и все още не са достатъчно добре изпитани. Все още войната на много места се води предимно с въоръжени хора, които стрелят един срещу друг. Дигитализацията във военната индустрия се случва постепенно, от много години насам и ще продължи и за напред.

Информационна война и фалшиви новини

Информационната война: това е огромен нерешен проблем. Кое е истина и кое е лъжа? Можем ли въобще да знаем какво се случва, когато две държави са във война? Коя информация е достоверна и коя е измислица, пропаганда или дезинформация?

Фалшивата информация (дезинформация) доминира по време на война и нямаме надеждни, автентични източници на сигурна и достоверна информация. Технологиите могат да помогнат, но не могат да решат напълно този въпрос. Той остава отворен проблем на науката, журналистиката и обществото. Утвърдените практики на качествената безпристрастна журналистика работят в нормално, честно, демократично и балансирано общество, но не работят по време на война и в условия на тоталитарни политически системи и диктатури. Свободата на словото в Интернет често пъти се изражда в свобода за писане на лъжи в Интернет.

В последните години за борба с дезинформацията и пропагандата набират сили технологии за проверка на факти (fact checking) в статии, медийни публикации, текст, картинки и видео материали, проследяване и анализ на публикации в социалните мрежи (текст, видео, картинки и споделени линкове), технологии за автоматичен рейтинг на медиите за истинност и пристрастия (например групиране на медиите според техните възгледи по определени теми – балансирани или крайни).

Въпросът за свободата на словото в дигиталната епоха е много сложен, защото от както съществуват медиите и средствата за масова информация, а по-късно и социалните медии и дигитални канали за пренос на информация, борбата за влияние и контрол над тях е огромна. Технологиите могат да се ползват и за постигане на свобода на словото и за потискане на свободното слово, а също и хората. Дигиталните комуникации позволиха всеки да е медия и това позволи много по-лесно да се създава и разпространява масово дезинформация.

Решението на въпроса с дезинформацията според мен трябва да се търси като комбинация от хора, образование, технологии, децентрализация, законодателство и правосъдие.

Други технологични иновации

През 2023 г. и в следващите години очаквам да станем свидетели на иновации и в други области на икономиката, бизнеса и живота:

 • Мода (устойчиви материали и производство)
 • Бъдеще на работата, remote work, hiring tech, …
 • Технологии в маркетинг и реклама
 • Tехнологии в търговията, електронна търговия, плащания, логистика
 • Медийни и развлекателни технологии
 • Космически технологии (изследване на космоса, космически транспорт, космическа комуникация)

Каквото и да се случва, бъдещето ще е технологично и дигитално и технологиите ще са двигател за иновации и напредък във всички области на бизнеса и живота. Затова не бягайте от технологиите, а ги изучавайте и използвайте, защото иначе някой друг ще ви изпревари.

Роботите и изкуственият интелект идват и високо образованият, интелигентен човек с умения да учи бързо и постоянно и да се адаптира към новостите ще става все по-ценен, за сметка на ниско образованите работници и упражняващите застинали във времето професии.

Аз избирам да съм двигател на образованието за дигиталните професии на бъдещето чрез Софтуерния университет (СофтУни) и вярвам, че чрез качествено технологично образование, наука и предприемачество, с дружни усилия на цялата иновативно-предприемаческа екосистема ще успеем да превърнем България в силициевата долина на Европа.

Comments (9)

9 Responses to “Какво да очакваме в света на технологиите през 2023?”

 1. Quordle says:

  Since this is a good topic, I’d really like to learn more about it.

 2. Serhan Chavdarliev says:

  Informative Useful information

 3. Then I demonstrated the code-first approach, in which object models written in C# are initially transferred to the database.

 4. The posted information is extremely beneficial.

 5. Ruth says:

  Наистина искам да използвам тази възможност, за да оценя г-н Робинсън, че най-после ми помогна със сума на заем от 180 000 евро, след като бях измамен от различни компании в миналото, за всеки, който също се нуждае от спешен заем, се свържете с тях чрез личния имейл днес: [email protected]

 6. glycos media says:

  Everything pondered fundamental diagram. I thoroughly love this site. Much appreciated!

 7. Thanks for sharing this with me! I’m definitely going to bookmark it for later use. Your help is much appreciated!

 8. Janeth says:

  All the best from all of us at http://www.pasadenaconcretepros.com!

 9. These trends are so impressive!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT