Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Изкуствен интелект и професиите на бъдещето

Наскоро бях лектор на публичен семинар по тематиката за навлизащия изкуствен интелект и как професиите на бъдещето ще бъдат повлияни от него и какво ще се промени в нашия бизнес и в нашия живот с навлизането на AI технологиите. Споделям ви презентацията и видеото от семинара за изкуствения интелект (ИИ), който се проведе на 29 април 2023 във Велико Търново.

Презентация: ИИ и професии на бъдещето

Видео: ИИ и професии на бъдещето (април, 2023)

По темата за ИИ и професии на бъдещето

Изкуственият интелект (ИИ) е вече тук, и е важно да му обърнем внимание. Той не е технология, което евентуално ще дойде някой ден. ИИ е технология, която все повече хора ползват всеки ден: в бизнеса и в живота си. Затова трябва да му обърнем внимание. Иначе рискуваме да сме от губещата страна на технологичния напредък.

 • ChatGPT е иновативна технология в областта на езиковия разговорен изкуствен интелект, която има потенциал да промени начина, по който взаимодействаме с машините, работим и живеем. Той е информиран и подготвен да дава разумни отговори на въпроси от почти всички сфери от човешкото познание, да решава задачи, да пише програмен код и да пише творчески текстове.
 • Playground AI е също интересен проект, който позволява на потребителите да генерират уникални изображения с помощта на ИИ, по текстово описание.

Това са само две технологии, които ни очертават пътя напред в ерата на изкуствения интелект.

ИИ може да замени определени професии, като например работата в производствената промишленост и обслужването на клиенти в call центровете. В същото време, има професии, които са по-устойчиви на ИИ, като например хуманитарните науки, лекарските професии, отглеждането на деца и творческите професии.

ИИ може да има голям потенциал за приложение в образованието, като предоставя персонализирано обучение и подкрепа за учениците. Възниква въпросът за “новите умения в ерата на ИИ” и на какво да учим децата си. ИИ може да бъде използван за ускоряване на процеса на оценяване и обратна връзка в образованието, както и за изграждане на иновативни системи за обучение. ИИ може да е ментор в образователния процес по почти всички образователни теми.

С развитието на ИИ, етичните въпроси свързани с изкуствения интелект стават все по-важни. Някои от тези въпроси включват дискриминацията в AI, защитата на личните данни, авторските права и моралната отговорност на AI. Важно е да се развиват етични стандарти за ИИ, които да гарантират, че тези технологии се използват на етичен и отговорен начин.

В семинара “Изкуствен интелект и професиите на бъдещето” засягам изброените по-горе теми и давам мнение за трендовете, към които идват с развитието на навлизането на ИИ.

Comments (4)

4 Responses to “Изкуствен интелект и професиите на бъдещето”

 1. Deniz says:

  Супер семинар, супер лектор.
  Мисля, че в видеото казахте че Chat GPT е по-добър отколкото Bing Chat, но мисля че имахте предвид за Chat GPT 4. Мислите ли че и Chat GPT 3.5 Turbo е по-добър отколкото Bing Chat?

 2. cat mario says:

  I had a great time reading your content and found it to be really beneficial.What routine do you follow at this challenging period of epidemics

 3. That’s some good, useful info, for sure. I like the promptness with which you provided us.

 4. This is a really good and informative article that contains all the information and has a significant impact on the new innovation.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT