Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Изкуствен интелект и професиите на бъдещето

Наскоро бях лектор на публичен семинар по тематиката за навлизащия изкуствен интелект и как професиите на бъдещето ще бъдат повлияни от него и какво ще се промени в нашия бизнес и в нашия живот с навлизането на AI технологиите. Споделям ви презентацията и видеото от семинара за изкуствения интелект (ИИ), който се проведе на 29 април 2023 във Велико Търново.

Презентация: ИИ и професии на бъдещето

Видео: ИИ и професии на бъдещето (април, 2023)

По темата за ИИ и професии на бъдещето

Изкуственият интелект (ИИ) е вече тук, и е важно да му обърнем внимание. Той не е технология, което евентуално ще дойде някой ден. ИИ е технология, която все повече хора ползват всеки ден: в бизнеса и в живота си. Затова трябва да му обърнем внимание. Иначе рискуваме да сме от губещата страна на технологичния напредък.

 • ChatGPT е иновативна технология в областта на езиковия разговорен изкуствен интелект, която има потенциал да промени начина, по който взаимодействаме с машините, работим и живеем. Той е информиран и подготвен да дава разумни отговори на въпроси от почти всички сфери от човешкото познание, да решава задачи, да пише програмен код и да пише творчески текстове.
 • Playground AI е също интересен проект, който позволява на потребителите да генерират уникални изображения с помощта на ИИ, по текстово описание.

Това са само две технологии, които ни очертават пътя напред в ерата на изкуствения интелект.

ИИ може да замени определени професии, като например работата в производствената промишленост и обслужването на клиенти в call центровете. В същото време, има професии, които са по-устойчиви на ИИ, като например хуманитарните науки, лекарските професии, отглеждането на деца и творческите професии.

ИИ може да има голям потенциал за приложение в образованието, като предоставя персонализирано обучение и подкрепа за учениците. Възниква въпросът за “новите умения в ерата на ИИ” и на какво да учим децата си. ИИ може да бъде използван за ускоряване на процеса на оценяване и обратна връзка в образованието, както и за изграждане на иновативни системи за обучение. ИИ може да е ментор в образователния процес по почти всички образователни теми.

С развитието на ИИ, етичните въпроси свързани с изкуствения интелект стават все по-важни. Някои от тези въпроси включват дискриминацията в AI, защитата на личните данни, авторските права и моралната отговорност на AI. Важно е да се развиват етични стандарти за ИИ, които да гарантират, че тези технологии се използват на етичен и отговорен начин.

В семинара “Изкуствен интелект и професиите на бъдещето” засягам изброените по-горе теми и давам мнение за трендовете, към които идват с развитието на навлизането на ИИ.

Comments (5)

5 Responses to “Изкуствен интелект и професиите на бъдещето”

 1. Deniz says:

  Супер семинар, супер лектор.
  Мисля, че в видеото казахте че Chat GPT е по-добър отколкото Bing Chat, но мисля че имахте предвид за Chat GPT 4. Мислите ли че и Chat GPT 3.5 Turbo е по-добър отколкото Bing Chat?

 2. cat mario says:

  I had a great time reading your content and found it to be really beneficial.What routine do you follow at this challenging period of epidemics

 3. That’s some good, useful info, for sure. I like the promptness with which you provided us.

 4. This is a really good and informative article that contains all the information and has a significant impact on the new innovation.

 5. I saw a sci-fi movie that says, AI is not there to lead us but to help us. We will never know what the future brings.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT