Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

IT индустрията в България: ключови фактори за успеха и бъдещето

По време на конференцията DevBG All in One 2023, обещах на българската ИТ общност да споделя слайдовете от моята лекция на тема “IT индустрията в България: ключови фактори за успеха и бъдещето“, в която разказвам за историята на успеха на технологичната индустрия в България, нейният растеж през годините, причините за този растеж, талантът, експортно-ориентираната екосистема, образованието (училищно, университетско и ИТ академиите), еволюцията на софтуерните фирми (от вътрешен пазар към аутсорсинг до продуктови компании и развойно центрове на международни фирми), потенциалът за растеж (поне 2 пъти), трендовете за напред, задвижвани от навлизане на AI инструментите, deep tech, наука, иновации и предприемачество):

Съдържание

 • Колко е голяма ИТ индустрията в БГ?
  • Брой софтуерни специалисти в България (по исторически данни от БАСКОМ)
  • 50К-60К софтуерни специалисти към 2023 г.
 • Дял на софтуерната индустрия в БВП: близо 5%
 • Защо България има толкова успешна ИТ индустрия?
  • Концентрация на талант + експортна ориентация
 • Образованието за tech индустрията
  • Училищно образование по софтуерните професии и профили (2022/2023 г.)
  • Студенти в университет в ИТ специалности (2022/2023 г.)
  • Учащи в СофтУни (2022/2023 г.)
 • Еволюция на БГ софтуерната индустрия
  • Локален пазар -> аутсорсинг фирми -> продуктови компании -> развойни центрове на чужди фирми
 • Колко може да порасне ИТ индустрията? Сравнение със САЩ: поне 2 пъти
 • Трендове в ИТ индустрията: AI напредък, ИТ пазарът в България, Deep tech, наука и иновации
 • AI в софтуерната индустрия: AI инструменти и AI-задвижвани low code платформи
 • Как да постигнем повече като индустрия? Образование, deep tech, наука и иновации, предприемачество

Видео не съм записвал, така че няма как да ви го споделя.

Comments (0)

Comments are closed.