Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Обучение AI for Business

С радост споделям на всички колеги, че от октомври 2023 г. водя заедно с колеги специализирано обучение “AI for Business” (изкуствен интелект за бизнеса):

https://digital.softuni.bg/trainings/3738/ai-for-business-october-2023

В това обучение навлизаме в дълбочина в някои съвременни инструменти като ChatGPT, Claude, Bard, Bing Chat, Perplexity, Poe, You и други AI чатботове с голям езиков модел (LLM).

В AI курса ще ви науча на тънкостите на запитванията (prompt engineering) и как да пишете ефективни запитвания. Ще ви покажа и демонстрирам как да ползвате AI инструменти при стартиране на бизнес, за изчистване на бизнес идея, за маркетинг стратегии и маркетинг кампании, за бизнес комуникации, писане на договори, оферти и други бизнес задачи. Ще ви науча как да ползвате ChatGPT и подобни инструменти вместо Интернет търсачка и какво ни дава това в ежедневието.

По темите дизайн, генериране и обработка на изображения и видео сме поканили външен лектор от сферата на креативния AI маркетинг (Ивайло Саралийски). Той ще ви научи да правите AI video и да генерирате AI изображения за маркетинг и бизнес цели с висока ефективност и качество.

По темата за AI чатботове и инструменти в образованието сме поканили Ангел Георгиев, който ще демонстрира как се ползват такива инструменти за самообразование и в помощ на учители и преподаватели.

Специално внимание отделям на проблема с AI чатбот върху ваша библиотека с документи: как да качите договори, доклади или финансови отчети и да ги анализирате чрез въпроси на български език.

Всичко това е преплетено с много практика, домашни и практически проекти, за да натрупате умения, не само знания.

В основата на организацията за този курс стоя лично аз (д-р Светлин Наков), но работим заедно с няколко колеги от сферата на маркетинга и технологиите (Алекс Иванов, Ивайло Саралийски, Ангел Георгиев и други експерти), за да добавим повече стойност за обучаемите.

Запишете се за обучението “Изкуствен интелект за бизнеса” от октомври 2023 г. в СофтУни: https://digital.softuni.bg/trainings/3738/ai-for-business-october-2023.

Comments (0)

Comments are closed.