Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ за учители

С колеги от СофтУни Фондацията от няколко години разработваме отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ за българските училища и ИТ учители:

https://github.com/BG-IT-Edu/School-Programming

Целта на проекта “BG-IT-Edu” е да подарим на българските ИТ учители качествени учебни ресурси, за да преподават програмиране, софтуерни технологии и дигитални умения качествено, спрямо съвременните изисквания на индустрията, с много практика, по установената методика на СофтУни.

Разработваме качествено и съвременно учебно съдържание по програмиране, софтуерни технологии, информационни технологии (ИТ), компютърно моделиране и дигитални умения, достъпно за свободно ползване от всички български учители (в средни училища, гимназии, университети и други). Учебното съдържание се състои от презентации, демонстрационни примери и проекти, задания за упражнения в клас и домашна работа с указания и насоки, изпитни задачи и тестове, задания за курсови проекти, постъпкови ръководства, указания за преподаватели и ученици и други учебни ресурси. Повечето учебни ресурси са на български език.

Какво постигнахме до сега?

Можем да се похвалим, че имаме значителен напредък по този проект: разработихме и предоставихме за безплатно ползване няколко широко използвани учебни курсове за профил “Софтуерни и хардуерни науки” и за общообразователната подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии. Проведохме обучения на учители и подготвяме още няколко. Помогнахме на стотици учители да преподават по-добре в стотици български училища. През последните 2 години (11/2022 – 03/2023 г.) създадохме качествено свободно учебно съдържание за обучение в следните училищни курсове:

За посочените училищни курсове създадохме и подарихме на българските ИТ учители за безплатно ползване старателно разработен комплект от следните учебни ресурси:

 • Учебна програма (тематично разпределение за годината)
 • Презентационни слайдове – за преподаване в клас
 • Задачи за упражнения (задания + напътствия + автоматична проверка)
 • Проекти за практическа работа (задания + напътствия)
 • Примерни изпити (контролна работа)
 • Тестове за ДЗИ подготовка (държавен зрелостен изпит)
 • Методически насоки към учителите

От старта на проекта до сега (03 / 2024 г.) в GitHub хранилището на проекта имаме:

 • Над 2000 добавки към съдържанието (GitHub commits), средно по 30 нови добавки на седмица
 • Средно около 100-120 посещения на ден (от учители и ученици)
 • Стотици доволни учители, които ползват учебните материали всеки ден
 • Десетки съмишленици и участници в проекта

Защо са важни тези учебни материали за учителите?

В профил “Софтуерни и хардуерни науки” в профилираните гимназии и средните училища в България учат общо около 20 000 ученика в над 150 училища, където програмиране и ИТ преподават над 300 учителя. В този профил има 8 задължителни учебни дисциплини (модули). За тях има учебници, които не са много добри, не съответстват на съвременните изисквания на индустрията и не се одобряват от учителите. Липсват качествени учебни материали за преподаване в клас (презентационни слайдове, примери, упражнения и проекти). Затова подготвихме качествени курсове за най-важните 3 от 8-те курса за профил “Софтуерни и хардуерни науки” (към 03 / 2024 г.), а за още 2 работим в момента. Планът е да разработим качествено учебно съдържание за всичките 8 задължителни учебни дисциплини за профил “Софтуерни и хардуерни науки” за профилираните гимназии (например математическите гимназии, МГ, ПМГ, ОМГ).

Курсът по “Компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ)” за 5 клас се преподава задължително във всички български училища (в които учат петокласници). Курсът КМИТ за 5 клас се изучава от над 63 000 ученика всяка година и се преподава от над 2000 учителя в над 1800 училища! За него има учебник, но няма учебни материали за преподаване в клас (презентационни слайдове, примери, упражнения и проекти). В момента работим по качествени учебни материали за КМИТ за 6 клас. Искаме да помогнем на хиляди учители и десетки хиляди ученици да учат по-съвременно, по-качествено и по-практически дигиталните умения на бъдещето в ерата на изкуствения интелект.

Според проведено изследване от 2022 г. над 95% от българските учители декларират недостиг на систематизирани учебни материали за преподаване на учебните дисциплини, свързани с програмиране и ИТ (вж. https://softuni.foundation/news/2022/11/19/survey-to-bulgarian-it-teachers-what-do-you-need). Това ни мотивира да запълним тази огромна празнина в училищното технологично образование и така стартира нашият проект BG-IT-Edu.

Защо не достигат учебни материали?

Създаването на качествени учебни материали, които покриват изискванията на МОН, но и същевременно са съвременни и отговарят на нуждите на ИТ индустрията и модерния свят е много тежка задача, която не е по силите на всеки и отнема огромни ресурси. Разработката на един учебен курс (72 учебни часа) отнема около 400 часа работа на екип от добре обучени експерти по разработка на учебно съдържание! Изисква се много специфично know-how, знания за ИТ професиите и методика на работа, за да се постигне високо качество на учебните ресурси. Такава задача не е по силите на учителите и те се налага да преподават с каквото имат под ръка. Това води до намалено качество на учебния процес и неоптимални крайни резултати.

Нито Министерство на образованието и науката (МОН), нито издателствата, които разработват учебници и учебни помагала, могат практически да изградят техническа експертиза и да отделят толкова много време и старание за да изготвят истински добро учебно съдържание за ИТ дисциплините в българските училища. Има учебници за много от изучаваните учебни дисциплини, но те не решават проблема с учебните ресурси за учителите за преподаване в клас. Учебникът е източник на информация, но не може да се прожектира на екрана в клас. За там трябват други материали: слайдове, примери, видео материали, демонстрации на живо. За работа в клас са необходими и задания за упражнения с напътствия, защото усвояването на умения става с практика, не с учебник.

Учителите най-често споделят, че освен учебник, имат нужда от по-съвременно, по-добре структурирано съдържание, в по-удобен за ползване формат (презентации + примери + упражнения), с разнообразие от упражнения за различно напредналите ученици и практически проекти, с които да разпалят страстта на учениците по технологиите. Ето с това се захванахме в СофтУни Фондацията в края на 2022 г. с проекта “BG-IT-Edu” и днес се радваме да обявим, че имаме значителен напредък.

По какво работим и какви са ни бъдещите планове?

След като разработихме старателно първите 4 безплатни курса за българските ИТ учители, получихме доста позитивна обратна връзка за тяхната полезност и реална приложимост. Това ни мотивира да продължим напред с този проект. И така, към 03 / 2024 г. в процес на разработка във Фондация “Софтуерен университет” са следните учебни курсове:

Разработката се финансира с дарения (време и пари) от д-р Светлин Наков и СофтУни. Към момента работим с екип от 7 души: д-р Светлин Наков (вдъхновител на проекта), Александрина Механджийска (двигател на проекта), Ангел Георгиев (съмишленик на проекта), Стефан Куюмджиев, Спаско Кацарски, Константин Заралиев, Мирела Дамянова (създатели на учебни курсове за учители).

Планирали сме следните евентуални курсове за разработка във времето (от края на 2024 г.):

 • Софтуерни и хардуерни науки – ИТ: Решаване на проблеми с ИКТ – 12 клас
 • Софтуерни и хардуерни науки – ИТ: Обработка на анализ на данни – 11 клас
 • Софтуерни и хардуерни науки – ИТ: Мултимедия – 11 клас

На базата на анкета към няколко стотици български ИТ учители планираме с разработката на кои курсове да продължим напред.

Презентация за проекта BG-IT-Edu (03/2024)

На 26 март 2024 г. проведохме семинар за представяне на проекта BG-IT-Edu пред общността на българските ИТ учители. Споделям ви моята презентация от събитието:

Видео за проекта BG-IT-Edu (03/2024)

Споделям ви и видео от семинара за отворено ИТ учебно съдържание за българските учители от 26.03.2024 г.:

Благодарности на стотиците учители, които ни дават обратна връзка и градивна критика, за да реализираме високо качество на разработените учебни ресурси.

Comments (0)

Comments are closed.