image

QA семинар на Българска асоциация за софтуерно тестване (БАСТ)

September 30, 2011
За колегите, които се занимават с осигуряване на качеството на софтуера (QA engineering) имаме прекрасна новина. Българската асоциация за софтуерни тествано (БАСТ) организира семинар за QA специалисти на 13.10.2011 г. в София. Ще бъдат разгледани следните теми: Agile Testing – Калин Василев Mobile Applications Testing – Васил Табаков ROI of Automation Testing – Румен Банов