image

Множествена интелигентност

July 3, 2012
Знаете ли, че за да е интелигентен един човек, не е необходимо да е силен в математиката или да може да запомни 100 думи подред, дори не е необходимо да има високо IQ? Според утвърдени теории в изследванията за мозъка има поне 9 вида интелигентности, които един човек може да притежава и неговите знания, умения