image

Търсене на съкровища–задача #4 от конкурса на PC Magazine

March 19, 2012
Публикувана е поредната задача #4 от конкурса по програмиране на PC Magazine и Telerik. Задачата е предложена от софтуерната фирма Технологика, която е спонсор на 4-ти кръг от конкурса. Търсене на скрито съкровище – условие на задачата Дадена е много стара планинска карта (група точки в равнината). Известно е, че точките са от изолиниите, които