image

Семинар по изграждане на автоматизирани build системи и непрекъсната интеграция

October 20, 2011
Колегите от SofiaDev .NET User Group организират семинар на тема “Build Automation and Continuous Integration”, на който колегата Петър Райков ще обясни, дискутира и покаже на живо как се изграждат и използват системи за автоматизирано билдване на софтуерни продукти и как се имплементира концепцията “непрекъсната интеграция” на практика – инструменти, подходи, добри практики. Анотация "Continuous