image

Семинар “Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr” – 19 октомври 2011, в новата зала на Академията на Телерик

October 6, 2011
Колеги, имам радостта да поканя всички фенове на Java технологиите и на технологиите за пълнотекстово търсене (full-text search) на семинар на тема “Пълнотекстово търсене: ElasticSearch срещу Solr”. Резюме Пълнотекстовото търсене е неразделна част от нашето компютърно ежедневие, било то в интернет или на мобилния ни телефон. С нарастването на обемите от данни системите за търсене