Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Семинар “Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr” – 19 октомври 2011, в новата зала на Академията на Телерик

Колеги, имам радостта да поканя всички фенове на Java технологиите и на технологиите за пълнотекстово търсене (full-text search) на семинар на тема “Пълнотекстово търсене: ElasticSearch срещу Solr”.

Резюме

Пълнотекстовото търсене е неразделна част от нашето компютърно ежедневие, било то в интернет или на мобилния ни телефон. С нарастването на обемите от данни системите за търсене трябва да подържат лесна мащабируемост, да гарантират гъвкавост и устойчивост на грешки. Фокусът на лекцията е сравнение между Solr и ElasticSearch – две популярни Java системи за пълнотекстово търсене. Ще бъдат разгледани в детайли архитектурата им, възможностите им за работа в разпределена среда и конкретното им приложение за система за търсене в (почти) реално време.

Лектори

Божидар Пенчев и Павел Пенчев са Java разработчици/архитекти във Fredhopper, водещият доставчик на софтуер за търсене и таргетиране за електронни магазини. Те имат общо 14 години опит в реализацията на множество Java EE проекти от различен мащаб, като в последния проект използват интензивно системи за търсене и в cloud среда.

Дата и място

Семинарът ще се проведе на 19 октомври (сряда) от 19:00 часа в новата учебна зала на Академията на Телерик, която се намира в сватбения мол на бул. Александър Малинов 31 (The Boulevard), на етаж 2. Залата има капацитет 120 седящи места, така че поканете и свои колеги и приятели. Както винаги входът е свободен.

Благодарности

Благодарностите са за организаторите от фирма Fredhopper, Българската Java потребителска група (BGJUG) и домакинът на събитието фирма Телерик.

Comments (1)

One Response to “Семинар “Системи за пълнотекстово търсене: ElasticSearch и Solr” – 19 октомври 2011, в новата зала на Академията на Телерик”

  1. […] Нели ми изпрати този линк. Мисля, че ще е интересно. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first […]

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT