image

Лиценз

October 7, 2010
Общи дефиниции 1. Настоящият лиценз дефинира условията за използване и разпространение на комплект учебни материали по “Програмиране за .NET Framework”, разработени от екип под ръководството на Светлин Наков с подкрепата на Българска асоциация на разработчиците на софтуер и Microsoft Research. 2. Учебните материали се състоят от: презентации; примерен сорс-код; демонстрационни програми; задачи за упражнения; книга