image

Разпознаване на символи – задача #6 от конкурса на PC Magazine и Телерик

May 10, 2012
Публикувана е поредната задача по програмиране от конкурса на PC Magazine и Телерик – “Разпознаване на символи”. В задачата се изисква да се реализира опростена система за разпознаване на текст в картинка (OCR). Става въпрос за PNG изображение с фиксиран размер, в което са посочени региони, съдържащи текст. Текстът е с фиксиран шрифт, размер и
image

Tesseract OCR Engine – Technical Talk at OpenFest’2009

November 8, 2009
Today I had a technical talk at OpenFest 2009 along with my colleague Vesko Kolev. We presented the OCR technologies and the open source OCR engine Tesseract. I demonstrated hot to download and compile tesseract, how it works, when it recognizes text correctly and when it fails and how to train it in a new