Object-Oriented Programming (OOP) – Basic Concepts

November 18, 2021
I published a new video lesson for beginners, where I explain the concepts of the object-oriented programming (OOP) with live code examples. The video is short, but is very informative and explains the OOP principles in a clear and easy to understand way, briefly, concisely, and in simple words. Learn about objects, classes, interfaces and
image

Видеозаписи от лекциите на ASP.NET курса във ФМИ и ТУ-София

January 29, 2011
През последните две седмици записахме две много полезни демонстрационни лекции, свързани с практическата разработка на динамични уеб приложения със C#, .NET Framework, ASP.NET, SQL Server, ADO.NET Entity Framework, HTML и CSS. Лекциите са част от курса “Разработка на уеб приложения с ASP.NET”, който се провежда през изминалия семестър паралелно във ФМИ на Софийски университет и