Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Академия на Телерик за ученици – второ безплатно обучение – 20-22 декември 2010

Академията на Телерик за ученици“ организира за втори път тридневно безплатно обучение по практическа разработка на софтуер и подготовка за олимпиадата по информационни технологии (НОИТ).

Безплатното обучение ще се проведе на 20, 21 и 22 декември от 10:00 до 19:00 часа в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София, бул. Драган Цанков 21А (GPS координати: 42.6715, 23.3531).

Всички, които желаят да участват в обучението, трябва да се регистрират за тази среща и да заявят дали ще ползват нощувки, храна и други детайли. Регистрацията се извършва от сайта на Академията за ученици: https://softuni.bg.

Темата на втората сбирка е “софтуерно инженерство и работа в екип”. Следвайки учебната програма ще работим по следните теми:

  1. Примерен технически тест за подготовка за Олимпиадата по ИТ
  2. Качествен програмен код – именуване на идентификаторите, форматиране на кода, висококачествени методи, правилно използване на променливи, константи, условни оператори и цикли, защитно програмиране, самодокументиращ се код, преработка на кода
  3. Основи на софтуерното инженерство – процеси, методологии за разработка на софтуерни проекти, жизнен цикъл на проектите, план на проект, анализ и спецификация, архитектура и дизайн, имплементация, тестване, внедряване
  4. Системи за управление на кода и работа в екип – използване на TFS, SVN, TRAC, CodePlex, Google Code, Project Locker и т.н.
  5. Избиране на проект за олимпиадата – измисляне на впечатляващи проекти, способни да ви направят победител в олимпиадата, добри и лоши проекти, дискусия по идеи за проекти
  6. Създаване на отбори и проекти – създаване на отбори за проектите и изграждане на подходяща среда за работа в екип
  7. Наставляване по проектите – помагане на учениците при създаването на техните проекти за Олимпиадата, избиране на най-подходящите технологии, планиране на проектите и т.н.

Тъй като желаещите да участват в обученията са повече от свободните места в учебната зала, а ние се стремим да обучаваме най-мотивираните и най-заинтересованите ученици, ще направим класиране на регистрираните за участие кандидати по критерий „предадени в срок решения на домашната работа от предходната среща“. По същия критерий ще се класират и новите участници, които не са присъствали на първата сбирка през ноември. На сайта на Академията на Телерик за ученици са публикувани условията на домашните работи заедно с всички учебни материали и видеозаписи на лекциите. Класирането ще бъде обявено на 15 декември, а крайният срок за предаване на домашни е 14 декември.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT