Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Видеозаписи от лекциите на ASP.NET курса във ФМИ и ТУ-София

През последните две седмици записахме две много полезни демонстрационни лекции, свързани с практическата разработка на динамични уеб приложения със C#, .NET Framework, ASP.NET, SQL Server, ADO.NET Entity Framework, HTML и CSS. Лекциите са част от курса “Разработка на уеб приложения с ASP.NET”, който се провежда през изминалия семестър паралелно във ФМИ на Софийски университет и в Технически университет – София.

В последните две лекции от курса беше демонстрирана разработката на проста блог система, в която автентикирани потребители могат да публикуват статии, а всички посетители могат да разглеждат статиите и да добавят коментари към тях. Приложението се създава от нулата, стъпка по стъпка и включва разработка на прототип на потребителски интерфейс, дизайн на база данни, изграждане на Entity Framework модел на данните, работа с master pages, HTML и CSS, работа с контроли за визуализиране на данни и свързване на данни (data binding) и много други тънкости, с които се сблъскваме при разработката на уеб приложения с ASP.NET.

Гледайте видеозаписите безплатно сега:

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT