Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Семинар “Системи за управление на промените и работа в екип”

За всички, посетили днешния семинар “Системи за управление на промените и работа в екип” в Технически Университет – София, публикувам презентацията от семинара: Nakov-Source-Control-Systems.pptx.

В лекцията се обясняват принципите на работа със source control repositories, модели на версионизация (Lock-Modify-Unlock и ­Copy-Modify-Merge) и типични инструменти за работа с хранилища за сорс код и документи, като Subversion (SVN). Демонстрират се на живо работата с SVN и хранилищата за публични проекти Google Code Project Hosting и платформата за хостинг на проекти Assembla, които предлагат безплатен хостинг на публични и непублични SVN хранилища.

Comments (2)

2 Responses to “Семинар “Системи за управление на промените и работа в екип””

  1. Pesho says:

    здравейте г-н Наков,

    разбирам че този семинар вече е минал. имаше ли публикувана новина някъде, т.е. от къде мога да разбирам за предстоящи семинари ?

    мерси предварително.

  2. Nakov says:

    По SCRUM тематиката всичко се пуска в дискусионната група на SCRUM обществото в България: http://groups.google.com/group/scrumbulgaria

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT