Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Възпитаници на Академията на Телерик за ученици спечелиха второ място на Европейския конкурс за млади учени в Хелзинки

Георги Атанасов, Георги Георгиев и Калина Петрова, възпитаници на училищната академия на Телерик за софтуерни инженери спечелиха второ място на Европейския конкурс за млади учени в Хелзинки.

За конкурса

Европейският конкурс за млади учени се провежда всяка година в два етапа. Първият е на национално ниво – всяка страна, участваща в конкурса, провежда национални състезания. Подборът в България се извършва чрез състезанието „Млади таланти”, организирано от Министерство на образованието, младежта и науката. Вторият етап е европейското издание на състезанието, в което участват победителите от всички национални кръгове от държавите-участнички.

За победителите Георги Атанасов и Георги Георгиев

Георги Атанасов и Георги Георгиев са постоянни учстници в училищната академия за софтуерни инженери, която обучава безплатно на програмиране и софтуерни технологии ученици от цялата страна, по три дни всеки месец, целодневно. Двамата ученици от Габрово (понастоящем студенти във ФМИ на СУ) се занимават с програмиране от много години и бързо напредват в програмирането, тримерната графика и програмирането на игри. Те спечелват първо и второ място на Националната ИТ олимпиада (НОИТ) през 2011 г. и биват приети за студенти без изпит.

За постиженията си Телерик ги награждава със стипендия за шампиони от престижни олимпиади в размер от 500 лв. на месец за една учебна година.

По-късно Георги Атанасов и Георги Георгиев са поканени да преподават в училищната академия на Телерик, където организират безплатни обучения по 3D графика и разработка на игри с OpenGL.

За проекта DriveFreeZ

Проектът на младите софтуерни инженери, спечелили Европейския конкурс за млади учени, DriveFreeZ представлява симулатор за шофиране, който подпомага обучението на млади шофьори, които тренират виртуално за шофьорския си изпит, като в компютърна игра. Софтуерът отчита нарушенията на правилата за движение по пътищата и им помага да свикнат с пътните знаци, маркировката и шофирането. Проектът е с отворен код и е написан на C++ и C# с OpenGL, WPF и XAML. Може да се изтегли от следния адрес: http://code.google.com/p/drive-free-z/.DriveFreeZ

Наградените от Хелзинки – лектори в академията на Телерик за софтуерни инженери

Наградените от Европейския конкурс за млади учени в хелзинки Георги Георгиев и Георги Атанасов са поканени за лектори в Академията на Телерик за софтуерни инженери и ще участват в преподавателския екип на курса “Fundamentals of C# Programming” през ноември 2011 г.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT