Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

3-дневни безплатни уроци по C# и бази данни в софтуерната академия за ученици

уроци по C#, бази данни, Entity Framework, XAML и WPFЕто че дойде време за поредното безплатно обучение по програмиране и разработка на софтуер в училищната Академия на Телерик. Този път ще се занимаем с темата за създаване на настолни приложения за Windows.

В рамките на 6 учебни дни (две срещи на училищната софтуерна академия) ще разгледаме езика C#, неговите програмни конструкции и основи (оператори, изрази, условни конструкции, цикли, методи, стрингове, класове, обекти, ООП, структури от данни, колекции и други), програмиране с бази данни и SQL, дизайн на бази данни и E/R диграми, работа с MS SQL Server и технологии за достъп до бази данни от C#, ORM технологии и ADO.NET Entity Framework (EF) и технологиите за създаване на графичесн потребителски интерфейс (GUI) за Windows – XAML, Windows Presentation Foundation (WPF), WPF data binding и други.

Безплатните уроци по C#, бази данни, Entity Framework, XAML и WPF са разделени в две срещи по 3 дни.

Програмиране на C# с бази данни – 23-25.01.2012 г.

Учебната програма на уроците по C# и бази данни училищната академия включва следните теми, свързани с подготовката на националната ИТ олимпиада (НОИТ) и усвояване на съвременните софтуерни технологии:

 1. Подготовка за теста на НОИТ
  Въпроси върху двайсетте теми от конспекта за Националната ИТ олимпиада (НОИТ).
 2. Преглед на платформата .NET
  Какво е .NET и .NET Framework? Архитектура. Common Language Runtime (CLR). Управляван код. Езикът MSIL. Асемблита и мета-данни. .NET приложения. Common Type System (CTS).
 3. Преглед на езика C# – основи
  Ключови думи. Типове данни. Оператори. Изрази. Вход и изход от конзолата. Условни конструкции. Цикли. Масиви. Методи, параметри, връщан резултат, извикване, рекурсия.
 4. Преглед на езика C# – обекти, текстообработка, колекции
  Създаване и използване на обекти. Работа с изключения. Символни низове и обработка на текст. Шаблонни типове. Колекции (списъци, хеш-таблици, наредени дървета). Атрибути.
 5. Обектно-ориентирано програмиране (ООП) с езика C#
  Дефиниране на класове. Модификатори за достъп. Конструктори. Полета, константи и свойства. Статични членове. Структури. Делегати и събития. Интерфейси. Наследяване. Полиморфизъм.
 6. Бази данни, SQL и MS SQL Server
  Релационни бази данни. Принципи при моделирането на данни. Типове данни в SQL Server. Създаване на бази данни в SQL Server. Дефиниране на първични ключове и идентификатори. Създаване на връзки между таблиците (едно-към-едно, едно-към-много, много-към-много). Езикът SQL.
 7. LINQ (C# Language Integrated Query)
  Основи на LINQ. Последователности (IEnumerable<T>). Оператори и изрази в LINQ. LINQ to Objects. Заявки върху колекции. Проектиране, преобразуване и агрегация. Сортиране, групиране, съединяване на таблици и вложени заявки.
 8. ADO.NET Entity Framework – ORM система за достъп до бази данни от C#
  Основи на ORM технологиите. Преглед на Entity Framework (EF). Извличане на данни с EF. Принтиране на SQL заявките. LINQ компоненти на EF. Дизайнерът на Visual Studio за EF. ObjectContext и CRUD операции. Изпълнение на чисти SQL заявки (параметризирани и непараметризирани заявки). Проблемът “N+1 заявки”. Групиране и съединяване на таблици. Закачане и разкачане на обекти.

Десктоп приложения с XAML и WPF – февруари 2012 г.

Следващите тридневни безплатни уроци по програмиране от училищната софтуерна академия очаквайте през февруари 2012 г. Те ще обхващат изграждането на GUI приложения със съвременните технологии за Windows-базиран потребителски интерфейс: WPF, XAML, data binding и други. Програмирането с XAML и WPF е естествено продължение на началните знания по C# програмиране, които ще бъдат усвоени през януари и дава възможност за изграждане на цялостни настолни GUI приложения за Windows с използване на бази от данни.

Регистрация за участие в C# уроците – безплатно

За да заявите участие в безплатните уроци по C#, ООП, бази данни и Entity Framework, се регистрирайте на сайта на софтуерната академия за ученици: https://softuni.bg.

Comments (4)

4 Responses to “3-дневни безплатни уроци по C# и бази данни в софтуерната академия за ученици”

 1. […] C# и бази данни 10/01/2012 by Svetlin Nakov Обявен е нов тридневен безплатен курс по “програмиране на C# с бази данни&#822…. Курсът ще се проведе като част от безплатните […]

 2. александър says:

  Само ученици ли се допускат? 🙂

 3. nakov says:

  може и други, не е проблем, запиши се

 4. Rosen says:

  и за WPF ли може и без да сме ученици ? Гледам че в регистрационната форма трябва да попълваме училище

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT