Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

OpenFest 2013 – търсят се лектори!

Отворен е зов за лектори (call for papers) за OpenFest 2013 – най-значимата българска конференция за отворен софтуер, отворен код (open source), отворено споделяне на знания и отворени технологии.

OpenFest-2012

Конференцията за свободни технологии, свободна култура и споделяне OpenFest ще се проведе на 2-3 ноември 2013 г. в Интерпред (София).

Ще има 3 паралелни трака с предимно технически лекции. Темите включват проекти, базирани на отворени технологии, отворен код, отворен хардуер, отворено споделяне на знания, бизнес, базиран на отворен софтуер и отворени стандарти.

Както всяка година, търсят се лектори – доброволци, които да споделят знания и ноухау за отворени проекти и отворени технологии, с които работят. Станете лектор на OpenFest 2013, станете част от отворената култура на споделяне на знания!

Спомняте ли си курса “Споделяне на знания и работа в екип” в софтуерната академия? Спомняте ли си проекта “Уикипедия за програмисти”? Всеки може да помогне за развитието на културата на споделяне на знания! Всеки може да помогне за свободното образование и свободните технологии в България.

Станете доброволец в организацията на OpenFest, елате на OpenFest, споделете свободата, станете лектор, споделете поканата за OpenFest 2013 в своя блог / FB профил или Twitter. Имаме нужда от вас! Бъдещето е на отворените инициативи, отворено образование, отворен софтуер, отворена култура, отворена наука, отворено общество. OpenFest е българският пример в тези процеси на цялостно “отваряне на света” и всички аспекти на обществото.

Comments (1)

One Response to “OpenFest 2013 – търсят се лектори!”

  1. Браво на теб, аз работя в едно ТПК за по 4 часа на ден. Превеждах и от Руски ама там ме изгониха след 9 месеца работа като сложиха роднини на моето място.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT