Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Безплатен курс по бази данни в СофтУни – от юни 2015

Курс бази данни @ СофтУниСофтуерният университет стартира безплатен курс по бази данни от 16 юни 2015.  Ще учим бази данни сериозно: и релационни и нерелационни. Започваме с фундаментални концепции, RDBMS системи, езикът SQL в дълбочина (справки, съединения, групиране), работа с SQL Server и MySQL, DB дизайн и E/R диаграми. Навлизаме и в дълбочина: съхранени процедури, транзакции, производителност, NoSQL бази, MongoDB и Redis и заявки върху тях. Курсът завършва с практически изпит по бази данни.

Курс по бази данни (БД): кога и къде?

Курсът по бази данни ще се проведе в софтуерния университет.

Ако съм начинаещ?

Курсът по бази от данни е подходящ за напълно начинаещи!

Учебна програма по бази данни

 • Course Introduction: Course scope, program, exams, trainers, etc.
 • Introduction to Databases: Databases, RDBMS, Tables, Relationships, Normalization, SQL, Triggers, Views…
 • Introduction to MS SQL Server: Introduction, Services, Database Types, Authentication, Permissions, SSMS
 • Introduction to MySQL: Intro, Services, Authentication, Console client, workbench, phpMyAdmin
 • Data Modeling and E/R Diagrams: Principles, Data Types, Creating Databases and Tables, Creating relationships, …
 • SQL Basics: SQL/T-SQL, selecting, inserting, updating, deleting data, joins
 • Advanced SQL: Nested Selects, Agregating Data, DDL, Naming Conventions
 • T-SQL and Stored Procedures: T-SQL, Stored Procedures, Triggers, User-Defined Functions, DB Cursors
 • SQL Performance: SQL Profilers, N+1 Query Problem, Incorrect use of SELECT *, faster deleting objects
 • Transactions: Overview, ACID, Managing Transactions, Concurrency Problems, Isolation Levels
 • NoSQL Databases: Overview, Data Models, Relational vs NoSQL Databases
 • MongoDb: Overview, Installation, drivers, structure, documents, DB Viewers, using with JS and C#
 • Redis: Overview, Installation, clients, using with JS and C#
 • Lab: Live work in class – SQL, Advanced SQL, Stored Procedures, Triggers, Views, …
 • Exam Preparation: Solve the sample DB exam live in class
 • Practical Exam: Automated exam in the judge system

Изпити и сертификат за DB

Курсът по бази данни е безплатен. Ако искате да се явите на изпит по бази данни и да получите сертификат (ако преминете изпита), това е допълнителна платена услуга. Ако искате само да научите да работите със съвременни бази данни (без сертификат), можете да се запишете безплатно за онлайн обучение. Научете повече от сайта на DB курса: https://softuni.bg/trainings/1140/Databases-Jun-2015.

Онлайн и присъствено обучение по Databases

Курсът по бази данни е безплатен при онлайн форма на обучение. Присъствието на учебните занятия, където ще получите персонално внимание и консултации на живо, се заплаща допълнително. Научете повече от сайта на нашия DB курс: https://softuni.bg/trainings/1140/Databases-Jun-2015.

Как да се запиша за БД курса?

Запишете се безплатно за курса по база данни в СофтУни или заявете допълнително изпити, сертификати или присъствено обучение от сайта на курса: https://softuni.bg/trainings/1140/Databases-Jun-2015.

Comments (1)

One Response to “Безплатен курс по бази данни в СофтУни – от юни 2015”

 1. cameras says:

  Tem grande que você está recebendo ideias deste post , bem como de nosso diálogo fez neste lugar .

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT