Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Алгоритми за децентрализиран консенсус – Наков @ jProfessionals (Jan 2018)

Шервам видео и материали от моето вчерашното участие на конференцията jProfessionals – Jan 2018. Разказах за предизвикателствата, които съвременните блокчейн мрежи решават, за да постигнат децентрализиран консенсус относно състоянието на данните в блокчейн мрежата, което отделните възли виждат. Обясних защо е необходим консенсус, как консенсус алгоритмите подреждат транзакциите и построяват новите блокове, как решават double-spending проблема, какво става при конфликтни блокове (stale blocks) и други такива забавни закачки от света на блокчейн мрежите.

Видео – консенсус алгоритми

Презентация – консенсус алгоритми

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT