Speaker at CryptoBlockCon 2018 (11-12 December @ Las Vegas)

October 30, 2018
I am happy to announce that I was invited as speaker at CryptoBlockCon 2018 – Las Vegas. I will give an overview talk about the consensus algorithms in the blockchain networks, such as proof of work, proof of stake and byzantine fault tolerance. Event: CryptoBlockCon – Las Vegas, 2018 Date: 11-December-2018, 12:05 – 12:25 (@ Blockchain Tech

Алгоритми за децентрализиран консенсус – Наков @ jProfessionals (Jan 2018)

January 28, 2018
Шервам видео и материали от моето вчерашното участие на конференцията jProfessionals – Jan 2018. Разказах за предизвикателствата, които съвременните блокчейн мрежи решават, за да постигнат децентрализиран консенсус относно състоянието на данните в блокчейн мрежата, което отделните възли виждат. Обясних защо е необходим консенсус, как консенсус алгоритмите подреждат транзакциите и построяват новите блокове, как решават double-spending