image

Академията на Телерик за ученици събира 110 ученици на безплатно обучение в София утре

November 10, 2010
Близо 110 ученици и учители се събират в София утре за тридневно безплатно обучение по практическа разработка на софтуер и за тренировка за подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ). Инициативата е на Светлин Наков, дългогодишен състезател по програмиране и многокретен шампион в национални и междунаровни състезания и олимпиади, и е подкрепена от фирма
image

Курсовете по Java EE и ASP.NET в ТУ бяха спряни

November 2, 2010
Пиша тази статия на български, за да не се излагаме пред Европа и пред света с това, което се случва по българските университети. Скръбната новина за всички колеги, които посещаваха безплатните курсове по практическа разработка на софтуер за платформите Java EE (http://javaeecourse.devbg.org) и .NET Framework и ASP.NET (https://softuni.bg), е че безплатните курсове бяха забранени от
image

NakovDocumentSigner

October 13, 2010
This Technology is Obsolete! Warning: the Java applets technology is obsolete and is no longer supported in modern Web browsers. The most stable solution for signing documents with a smart card in the Web browser (as of June 2016) is the hwcrypto.js from ID.ee (the Estonian government crypto project). Is provides JavaScript crypto API and
image

Лиценз

October 7, 2010
Общи дефиниции 1. Настоящият лиценз дефинира условията за използване и разпространение на комплект учебни материали по “Програмиране за .NET Framework”, разработени от екип под ръководството на Светлин Наков с подкрепата на Българска асоциация на разработчиците на софтуер и Microsoft Research. 2. Учебните материали се състоят от: презентации; примерен сорс-код; демонстрационни програми; задачи за упражнения; книга
image

Svetlin Nakov – Research Projects

September 5, 2010
This page is outdated and is no longer updated. My Google Scholar Profile https://scholar.google.bg/citations?user=rVPn80EAAAAJ My Research Gate Profile https://www.researchgate.net/profile/Svetlin_Nakov Open Source Toolkit for Extraction of Cognates and False Friends (TECFF) (September 2009) The Open Source Toolkit for Extraction of Cognates and False Friends (TECFF) implements the most significant algorithms designed as part of my research
image

Courses Started

February 20, 2010
On 20 February 2010 I started the “C# Fundamentals” course . This is the first level of training, just before the “.NET Development Essentials” course, covering the .NET Framework class library, databases, SQL Server and LINQ, Web technologies, ASP.NET and AJAX, Windows Forms, WPF and Silverlight, as well as software engineering. The C# Fundamentals course
image

Java2Days Conference: 8-9 October 2009 in Bulgaria

September 22, 2009
All Java and Java EE developers are invited to the unique for the Balkans and Eastern Europe conference on Java technologies called Java2Days. At the conference distinguished speakers will talk in Sofia about Java, Java EE 6, JBoss, EJB 3.1, Spring Framework, JPA, OSGi, GWT, JSF, jBPM, Wicket, JRockit, cloud computing and other hot technologies.
image

The .NET Team Won The First “IT Boxing” Match : ADO.NET+LINQ vs. Hibernate and JPA

December 12, 2007
The “IT Boxing” Visited by 250 Developers! On 11 December 2007 I organized the largest event of the Bulgarian Association of Software Developers (BASD). It was held in Sofia and was visited by 250 software engineers and thus BASD was proved to be #1 community organization in Bulgaria. The subject of this first “IT Boxing”