Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ

Днес на OpenFest 2021 разказах за учителите по програмиране и училищата в България, където се изучават усилено програмиране и ИТ, за профилираните и професионалните гимназии, за напредъка на България в технологичното гимназиално образование, за проблемите на системата и как можем да помогнем.

Видео от OpenFest 2021

Слайдове

Споделям ви слайдовете и някои акценти:

Колко са учениците в софтуерните специалности?

Към 2021 г. в българските гимназии в специалности, където усилено се изучава програмиране, се приемат в 8 клас около 6000-7000 ученици. Държавата, общините и директорите на училища са осъзнали нуждата от ИТ кадри и приемат за обучение в ИТ специалности над 6000 ученици всяка година. Това като замисъл е страхотно, но не всичко в системата работи добре и в много училища по документи учат програмиране, но на практика нивото е много ниско или съдържанието на обучението по специалността се подменя с каквото е удобно на училищното ръководство (математика, физика, чужди и езици и какво ли още не). Има и добри примери за гимназии, в които има добре подготвени и мотивирани ИТ учители и програмирането се учи на ниво, но като цяло заради скоростното идване на мода на ИТ специалносите липсват учители, липсват учебници и учебни материали, липсва опит и има още много работа докато системата заработи добре.

Към 2021 г. профил “Софуерни и хардурени науки” се изучава в около 150 училища, а професиите “Програмист“, “Приложен програмист” и “Системен програмист” се изучават в над 70 училища. За пълния 5-годишен цикъл на обучение (8-12 клас) в тези училища се очаква да учат програмиране общо около 30 000 – 35 000 ученика. За петте години учениците имат между 600 и 1800 часа програмиране, софтуерни и информационни технологии. Това е доста, доста амбициозно. Системата не е подготвена да предостави качествено образование по програмиране в такива мащаби в българските гимназии.

Изтеглете статистически данни от РУО за държавния план-прием в софтуерните специалности за 2021 г. в българските професионални и профилирани гимназии:

Обновена статистика от 2023 г.

Според статистика от МОН, за учебната 2022/2023 г. имаме следните данни:

 • В профил “Софтуерни и хардуерни науки” учат 17 857 ученика в 193 училища, като им преподават 699 учители.
 • В професионална софтуерна паралелка (в професии Приложен програмист, Системен програмист, Програмист, Програмист на ИИ, Програмист на роботи, Икономическа информатика) учат 8 030 ученика в 137 училища, като им преподават 327 учители.
 • Общо в гимназиален етап (8-12 клас) програмиране се изучава усилено от 25 887 ученика в 330 училища, преподават им 1 026 учители.
 • В извънгимназиален етап (1-7 клас) компютърно моделиране и информационни технологии изучават 271 035 ученика в 1 771 училища, преподават им 3 692 учители.

Изтеглете статистически данни за обучаващите се в програмиране и ИТ през 2023 г. в българските начални, основни, средни и обединени училища, профилирани и професионални гимназии:

Изтеглете статистически данни за обучаващите се в софтуерни специалности през 2023 г. в българските професионалните гимназии:

Къде в България се учи програмиране на гимназиално ниво?

Към 2021 г. изброените по-горе технологични специалности се изучават не само в големите градове, където има традиции и подготвени учители по математическите и професионалните гимназии, но и в малки населени места, например: Белица, Сингурларе, Белослав, Стражица, Козлодуй, Трявна, Тервел, Ардино, Крумовград, Бобов дол, Тетевен, Лом, Белово, Пещера, Брезник, Калофер, Сопот, Исперих, Дулово, Нова Загора, Котел, Доспат, Копривщица, Божурище, Чирпан, Попово, Свиленград, Плиска, Дългопол, с. Долно Дряново, с. Гърмен, с. Върбина, с. Никола Козлево, с. Света Петка, с. Долно Осеново. И в много от гимназиите, които се втурнаха да преподават програмиране, защото е модерно и се търси, нивото не е особено добро.

Проблеми на училищното технологично образование

Има 2 големи проблема с училищното ИТ образование:

 • Няма учители! Има огромен недосиг на добре подготвени учители по програмиране и ИТ, особено в малките населени места. Чести пъти ИТ предметите се преподават от учителя по математика или по физика или от преквалифицираната учителка по английски език.
 • Няма учебни материали! Лесно е да се напише учебна програма за даден модерен учебен предмет като “data science” или “софтуерно инженерство”, но без учебни материали как се преподават тези предмети. Няма учебници, няма ръководства, няма разработени уроци, упражнения, изпити и проекти. Учителите трябва да се оправят сами.

Първият въпрос с липсата на учители е много сложен поради липсата на кандидати, които да захванат учителската професия. В някои по-малки населени места от години не е имало нито един кандидат за учител по програмиране. Можем да обучим учители, но трудно се намират кандидати. Учителската професия не е на мода, но ще трябва да стане.

Вторият въпрос не е толкова сложен: трябва да се изготвят качествени учебни материали за изброените по-горе профили и професии, свързани с програмиране и ИТ, и да се предоставят на учителите, за да могат те да се фокусират в преподаването и работата с учениците, вместо да се опитват да подготвят собствени учебни материали (което е трудно, времеемко и изтощително занимание).

Свободни учебни ресурси за учители

СофтУни фондацията, заедно с учители, доброволци и в кооперация с МОН в последните години успя да разработи голяма част от учебните курсове за софтуерните специалности в училище и с дружни усилия публикувахме един отворен проект с общодостъпно, безплатно учебно съдържание за ИТ учители:

https://github.com/BG-IT-Edu

В това хранилище с отворен код са разработени свободни учебни материали за няколко десетки от задължителните учебни курсове от софтурните специалноси за 8-12 клас (програмиране, ООП, бази данни, уеб разработка, алгоритми и структури от данни, ФП, вградени системи и много други). Разработените курсове съдържат презентационни обучителни слайдове, задачи за упражнения с насоки и подсказки, проекти, изпитни теми и други ресурси, които са достатъчни за да може един учител, който познава материята, да я преподава с лекота. Има още доста работа, но с дружни усилия и в духа на споделяне на отворения код, очаквам до няколко години да съберем учебни материали с добро качество за всички задължителни учебни дисциплини. Оптимист съм.

Comments (1)

One Response to “Свободно ИТ учебно съдържание за учители по програмиране и ИТ”

 1. gsm says:

  Браво на вас! Постигнали сте много.
  Бъдещето е в мобилните телефони – хубаво е да се насочат усилия и в тази посока – разработване на приложения за мобилни телефони, игри, софтуери…

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT