Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

СофтУни 3.0 – един нов Софтуерен университет

СофтУни 3.0 стартира от идния семестър: май 2016 г. Разгледайте новата образователна концепция на Софтуерния университет: softuni.bg/curriculum. Това е най-голямата (и дори преобразяваща) промяна в СофтУни от създаването му през 2013 г.

СофтУни 3.0 накратко

 • Избираш измежду 4 специалности (специализации на професията софтуерен инженер): JavaScript, PHP, Java и .NET разработка
 • Започваш работа след 1-2 години (според напредъка и резултатите)
  • СофтУни ти намира работа, ако научиш поне 70% от изучавания материал
  • Ако учиш бързо, може да започнеш работа за по-малко от година
 • Завършваш СофтУни и се дипломираш за 2-3 години (според специалността и според колко бързо учиш)
 • Домашните се заменят с работа в клас, за да се гарантира научаване на материала
 • Удвояваме учебните занятия: 4-5 дни в седмицата по 4 часа присъствено или онлайн

Наков представя СофтУни 3.0

Как работи новият Софтуерен университет 3.0?

Новият учебен план в СофтУни работи по следния начин:

 1. Всичко започва с безплатен курсОснови на програмирането
  • Само практическо програмиране, почти без теория, с много кодене в клас
  • Курсът е за абсолютно начинаещи (става дори за деца 4-5 клас)
  • Учиш по 4 часа седмично в продължение на 2 месеца, почти без домашни
 2. Приемен изпит
  • В края на безплатния курс по основи на програмирането полагаш приемен изпит за СофтУни (6 практически задачи за 4 часа)
  • Влизаш в СофтУни при резултат поне 50% решени задачи на приемния изпит
  • Ако не се справиш с приемния изпит, можеш да се явяваш отново или да учиш за ИТ специалист (информационни технологии, мрежи, мултимедия и офис приложения, изграждане на уеб сайтове, хардуер и други технологични предмети)
 3. Приетите за студенти продължават с опознавателен модул “Software Technologies”
  • За 4 месеца се запознаваш практически с HTML5, JavaScript, PHP, Java Web и .NET Web разработката, за да можеш да си избереш специалност
  • Интензивността е 4 пъти седмично по 4 часа, почти без домашни
  • Ако си ултра, мега добър, може да получиш предложение за работа още след този модул
 4. Избираш си специалност (професия) измежду следните:
  • .NET разработка
  • Java разработка
  • JavaScript разработка
  • PHP разработка
 5. Обучаваш се в избраната специалност (година-две)
  • Продължителност: 2-6 модула по 4 месеца (задължителни, препоръчителни и изборни модули)
  • Интензивност: 5 пъти седмично по 4 часа (всеки работен ден, почти без домашни)
  • Реално няма промяна в седмичното натоварване, само прехвърляме работата по домашните в клас, за да осигурим по-ефективна работа и да гарантираме достъп до помощ на живо от асистенти и преподаватели
  • Двойно повече учебни занятия с по-малко материал на едно занятие
  • Всички учебни предмети се изучават на избрания език за програмиране и платформа за разработка
 6. Започваш работа след 1-2 години (ако учиш сериозно)
  • СофтУни ти предлага работа при усвояване на 70% от изучавания материал
  • Ако напредваш супер бързо, започваш работа още след първите няколко месеца
  • Ако напредваш нормално -> започваш работа след 1-2 години
  • Ако си много слаб или несериозен, СофтУни няма да ти предложи работа

SoftUni 3.0 - учебен план

Новата образователна концепция СофтУни 3.0” влиза в сила от май 2016 г. с първия прием в модул “Software Technologies“.

Упражнения в клас вместо домашни

Махаме домашните и удвояваме учебните занятия (практика на живо в клас). Защо ли? Ами повечето студенти не пишат домашни и се провалят заради несериозно отношение към домашните. Затова пренасяме домашните в клас и осигуряваме помощ на живо.

 • Прехвърляме работата по домашните като практика в клас – решаване на задачи и здраво писане на код под наставленията на преподаватели, асистенти и ментори
 • Онлайн студентите гледат видео с обяснения как да си направят домашните
 • Планираме 75% практика (студентите пишат код в клас) и 25% преподаване, обяснения на учебния материал и демонстрации (трейнърите пишат код на живо)

работа на живо в клас

Нова кредитна система – кредитите измерват уменията

 • Въвеждаме нова кредитна система, която отразява напредъка в професията
 • Всеки курс дава учебни кредити според трудността, продължителността и според реално наученото в него (изкараната оценка накрая)
 • Всеки курс дава определен брой максимални кредити (между 4 и 12). По-трудните и по-обемните курсове дават повече кредити.
 • Кредитите се разпределят пропорционално на оценката: при нисък резултат (курс взет едвам-едвам с тройка) се получават 1/3 от кредитите за курса; при висок резултат (курс взет с петица или повече) се получават всички кредити.
 • Кредитите измерват колко си близко до усвояване на професията “софтуерен инженер”. Повече кредити означава, че си по-добър програмист. Фактически СофтУни кредитите стават мерна единица за владеене на програмирането.
 • При натрупване на достатъчно кредити ⇒ предлагаме работа
 • Диплома се взима при покриване на задължителните модули и натрупване на достатъчно кредити (според специалността)
 • Предлагаме ти работа, ако научиш поне 70% от изучавания материал (70-100 кредита от 130-170 общо според специалността)

СофтУни кредити

Такси по-ниски от СУ и стипендии за най-силните

СофтУни е лидер не само в качеството на практическото образование и реалната подготовка за работа в софтуерната индустрия, но и предлага безплатно обучение за най-добрите и по-ниски такси за обучение от Софийски университет (СУ).

 • СофтУни предлага безплатно обучение за топ 10% от студентите. Най-добрите 10% от студентите в присъствена форма на обучение стават стипендианти и се освобождават от такси за обучение.
 • Таксите в СофтУни (към май 2016 г.) са 360 лв. на семестър за редовно (присъствено) обучение и 180 лв. на семестър за онлайн обучение (по 90 лв. на месец присъствено и по 45 лв. на месец онлайн)
 • За сравнение семестрите по специалност “софтуерно инженерство” във ФМИ на Софийски университет по държавна поръчка към май 2016 г. са 375 лв. на семестър, а от септември 2016 г. се вдигат на 400 лв. на семестър.

СофтУни 3.0 - такси за обучение

Историята на СофтУни

СофтУни - история

 • СофтУни беше създаден на 5.11.2013 г. когато Наков измести фокуса и енергията си от софтуерната академия на Телерик към своя много по-мащабен образователен проектСофтуерният университет. Идеята е да се провеждат масирани (но качествени) обучения на софтуерни инженери (десетки хиляди на година, в 20 града, не само по програмиране, но и в други ИТ специалности), за да се направи България “силициевата долина на Европа“.
 • На 24.01.2014 е обявена концепцията на СофтУни 1.0 – първият учебен план. Предлагат се няколко професии, свързани със C# / .NET Web и JavaScript front-end разработка. Семестрите към 2014 г. са по 4 месеца на цена 480 лв. (390 лв. за първия прием) и включват 3-4 курса, по 2 пъти седмично по 4 часа. Основната програма е 1 година (3 семестъра по 4 месеца) и е планирана още 1 година специализация чрез изборни курсове.
 • На 5.03.2014 г. се провежда първото учебно занятие в СофтУни в курса “Основи на програмирането” (ниво #0), в учебна зала “Ballistic” в кв. Хаджи Димитър (предоставена от колегите от Ballistic Cell), която събираше 215 студента.
 • На 7.05.2014 г. започва обучението на първия випуск на СофтУни с тогавашното ниво #1 и курса “Java Basics” с 550 приети за обучение студенти.
 • От 5.01.2015 г. СофтУни се премества в нов учебен център, на ул. Тинтява, до Интерпред. Започва с 2 големи учебни зали, които лека полека се увеличават.
 • Докато тече СофтУни 1.0 постепенно натрупва обратна връзка от студентите, че за толкова малко време планираният учебен материал не може да бъде усвоен и малцина успяват да следват темпото (само около 150 студента завършват СофтУни 1.0 от първия випуск). Почти липсват упражнения в клас, разчита се много на домашни и самодисциплина. Не може да се ореже учебният материал, защото фирмите се оплакват, че обхватът на обученията е недостатъчен, а студентите се оплакват, че повсеместно не им стига времето. Трябва или да се увеличи времето за обучение, или да се увеличи интензивността. Налага се неизбежна промяна.
 • На 9.04.2015 г. идва СофтУни 2.0, за да предложи решение на проблемите с недостига на време за усвояване на учебния материал. Въвеждат се 3 нива (Fundamentals, Front-End, Back-End) по 6 месеца по 3 пъти седмично по 4 часа с по 4 курса в ниво. Разширяват се обхвата на изучавания учебен материал. Добавят се упражнения на живо (лабове). Подобрява се качеството на учебния процес, с повече кодене в клас, workshops, подготовки за изпитите и други занимания. Въвеждат се team buildings за студентите.
 • Лека полека, обаче, се оказва, че СофтУни 2.0 също има проблеми: отново на студентите не им стига времето да научат планирания учебен материал. Не достига времето за упражнения в клас. Стълбицата на покачване на трудността е много рязка. Приемът е с 20% решени задачи на входа и това води до закъсали студенти в ниво #1, #2 и #3. Необходимо е ново реструктуриране на учебния план: по-дълго време на обучение (3 години вместо 1.5 години), по-интензивно обучение (5 пъти в седмицата вместо 3 пъти), наблягана на упражнения и лабове (поне 50% упражнения на живо в клас), прием с по-висок успех (поне 50% решени задачи на входа), разкриване на нови професии, които да се избират в началото, …
 • И така се стига до разработката на СофтУни 3.0 през януари-февруари 2016. Правят се проучвания сред 840 студента и се събира обратна връзка. Анализират се 400 обяви за работа, анкетират се 180 софтуерни фирми. цялата събрана обратна връзка от студенти (успешни и неуспешни) и фирми (партньори и други) се обобщава, за да се изгради концепцията на СофтУни 3.0. Това е огромна промяна, базирана най-вече на на обратна връзка.
 • На 16.05.2016 г. стартира първият опознавателен модул “Software Technologies” (всичкология за програмисти) от учебния план “СофтУни 3.0”, базиран на нови учебни материали и модела “учене чрез примери” с по-малко теория и много, много писане на код на живо в клас (или по видеата вкъщи за онлайн студентите).

Как да се запиша?

Всеки може да се запише да пробва безплатно програмирането в СофтУни (ученици, студенти, работещи, безработни). Уводните курсове по програмиране (ниво #0) започват всеки месец и се провеждат безплатно в присъствена и онлайн форма по веднъж седмично. Кандидатствай от сайта на СофтУни: https://softuni.bg/apply.

Кандидатствай в СофтУни сега

Comments (13)

13 Responses to “СофтУни 3.0 – един нов Софтуерен университет”

 1. Този план за обучение ми звучи доста по-straightforward и смислен от всичко досега.

  Браво за добре свършената работа!

 2. Любомир Младенов says:

  Здравейте г-н Наков, поздравления за нещата, които правите и за възможностите, които давате. Бих искал да Ви попитам, какво имате предвит като казвате че SoftUni ще ни даде работа след покриване на поне 70% от кредитите?

  • nakov says:

   При натрупване на поне 70% от кредитите за дадена професия, се счита, че имате достатъчно умения, за да ви препоръчаме за работа или стаж по фирмите.

   СофтУни има писмени договори за стажове и пращане на работа с около 80 фирми от софтуерната индустрия. Ако декларирате, че търсите работа, СофтУни ще се ангажира да ви праща по интервюта и с голяма вероятност ще ви намери работа. Това е задачата на кариерния център и до момента има 10 пъти повече свободни позиции, отколкото кадърни кандидати.

   Намирането на работа и досега го правим за всички студенти със среден успех над 5.00 и общо взето при добър успех винаги намираме работа. Можеш да потърсиш “СофтУни успешни истории” в YouTube за примери.

   Наков

   • Любомир Младенов says:

    Благодаря за отговора, още веднъж поздравления за това което правите. Успех и поздрави.

 3. marvin says:

  Здравейте,

  Бихте ли обяснили какви възможности за реализация дава Basic модулът?

  • nakov says:

   Basic модулът дава много начални знания, които са абсолютно недостатъчни за започване на работа. Най-талантливите участници в следващия модул след Basics (Софтуерни технологии – Tech module) могат да започнат работа или стаж, но не обещаваме. Реализация ще има при 70% от необходимите за завършване кредити. Очаква ви здраво учене и писане на код хиляди часове – нека не подценяваме ситуацията.

   • marvin says:

    Интересно, тогава защо въобще го има този модул? И след него ще може ли да се запишем в Tech, или е просто общообразователен?

    • nakov says:

     Basics модулът дава първите стъпки в програмирането. Необходим е за всички, които ще се борят за реализация в ИТ индустрията: програмисти, QA инженери, администратори.

     В Tech модула се разчита, че материалът от Basics модула е усвоен и надграждаме над него стъпка по стъпка.

 4. […] Наков и Софтуерния университет, който вече направи първата основна промяна в концепцията си през април, а съвсем наскоро се разрасна и извън […]

 5. Mihail says:

  Здравейтв, г-н Наков ! Интересува ме таксата за обучение. Тук за онлайн обучение на един модул цената е 180 лв., а в сайта на Софтуни пише 330 лв. Коя от двете цени е реалната ? Пеедварително Ви благодаря !

  • nakov says:

   Цената в тази статия е към май 2016 г. (статията е от април 2016 г.). По това време цената е била точно такава, каквата е посочена по-горе.

   По-късно цените са променени поради въвеждане на значими иновации: виртуална класна стая, видео стрийминг в реално време, 5-дневно обучение по всички специалности (20 астрономически часа на седмица) и други.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT